Et flott oppslag i Fredriksstad Blad at Ap nå vil bygge omsorgsboliger og at Onsøyheimen nå skal bygges! Men saken er jo at Ap har utsatt bygging av Onsøyheimen så lenge at de nå har «kniven på strupen». De siste åtte årene har byen fått færre sykehjemsplasser og null økning i antall boliger med heldøgns omsorg. I disse dager nedlegges Emil Mørch, midt i valgkampen. Hvordan ser utviklingen egentlig ut? Ordføreren har en rekke ganger i debatter hatt «utestemme» i sin bortforklaring, men her er nå noen tall fra årsrapportene de åtte årene Ap har nedprioritert de eldre.

Siden 2013 har regjeringen gitt tilsagn om bygging av nær 15.000 boenheter i sykehjem og omsorgsboliger. Fra 2021 endres tilskuddene, som i dag dekker 50 prosent av byggekostnadene, til å kun gjelde dersom plassene gir en netto tilvekst. Dersom Ap nok en gang skulle utsette bygging av Onsøyheimen, vil tilskuddet på over 200 millioner falle bort. Nå først, etter lang utsettelse av nye Onsøyheimen, har Ap «kniven på strupen». Det gledelige er at tilskuddet reduseres dersom andre sykehjemsplasser nedlegges, tilskuddet krever nemlig netto økning av antall plasser. Eldreomsorgen i Fredrikstad «reddes i land» av sittende regjering.

Ordføreren smiler over at de eldre skal betale hele investeringen og han kan selvfølgelig fortsette å pusse opp torgene og kjøpe flere ferger.

Utviklingen av sykehjem og omsorgsplasser har de siste åtte årene med sosialistisk styre blitt vesentlig nedprioritert. Ser man på årsrapportene har det vært nedgang i antall sykehjemsplasser, og det har ikke vært oppført en eneste bolig med heldøgns omsorg. Det er resultatet av Aps mantra om at eldre skal bo lenger hjemme.

■ Den 31.12.2007 var det 538 sykehjemsplasser og 24 boliger med heldøgns omsorg.
■ Den 31.12.2011 var det 569 sykehjemsplasser og 88 boliger med heldøgns omsorg.
■ Den 31.12.2012 var det fortsatt 569 sykehjemsplasser og 88 boliger med heldøgns omsorg.
■ Den 31.12.2014 var det 583 sykehjemsplasser – helsehuset åpnet med akuttplasser som ble talt med i antall sykehjemsplasser.
■ Den 31.12.2018 hadde kommunen 567 sykehjemsplasser og fortsatt kun 88 boliger med heldøgns omsorg.

Årsrapportene konkluderer hele veien med at Fredrikstad har lav andel av eldre på 80 år og eldre i institusjon eller døgnbemannet omsorgsbolig sammenlignet med andre kommuner.

I 2019 ville Arbeiderpartiet, i forbindelse med åpning av 48 plasser ved nye Østsiden sykehjem, legge ned Torsnes og Emil Mørchs Minne med til sammen 55 sykehjemsplasser. Regnestykket er enkelt og greit at kommunen ville hatt færre sykehjemsplasser i 2019 enn i 2011 dersom de 55 plassene hadde blitt nedlagt. Siden Torsnes allikevel ikke ble nedlagt, etter stort press, er tallet 16 plasser flere i 2019 enn 2011.

Ap har i flere debatter sagt klart og tydelig at kommuneøkonomien gir ikke rom for å opprettholde Emil Mørch. Nå tvinges de til å bygge Onsøyheimen for å unngå et reelt tap av tilskudd på over 200 millioner. De bygger ikke fordi de vil prioritere, men skulle de nå utsette byggingen, tror jeg faklene ville komme fram fra hyllene. Det går en grense for innbyggerne.

Nå lover Ap i tillegg 50 til 90 nye omsorgsboliger. Ja, det kan de love, men ordføreren nevner ikke heldøgns omsorg med ett eneste ord. Her smiler han over at de eldre skal betale hele investeringen og han kan selvfølgelig fortsette å pusse opp torgene og kjøpe flere ferger.

Jeg mener Ap er fullstendig avkledd i eldreomsorgen, LO holder kjeft og faklene fra fagprofesjonene og tillitsvalgte har sluknet fullstendig.

Jeg er flau og mener byen nå bør føle «eldreskam», ikke bilskam, ikke flyskam eller klimaskam, nei rett og slett «eldreskam»!

Godt valg!

Les også

Nygård svarer Laabak: Vi garanterer spadestikk i høst for nye Onsøyheimen