Eldrerådet har i lang tid hatt et ønske om å besøke sykehjemmene i Fredrikstad. Det har blitt utsatt i lang tid grunnet koronapandemien. Men, nå fikk vi det til!

Vi har besøkt omsorgssentre Nord – Rolvsøy sykehjem, omsorgssentre Syd – Solliheimen sykehjem, omsorgssentre Øst – Østsiden sykehjem, omsorgssentre Vest – Gressvik sykehjem og Fredrikstad korttidssenter. Vi har fått orientering fra virksomhetsleder på de sykehjemmene vi ikke fysisk har besøkt.

Hovedinntrykket til Eldrerådet er godt. Det som overrasket oss mest var det store og oppriktige fokuset på ernæring. Vi har jo også lest i mediene fra tid til annen om misfornøyde pårørende som kritiserer standarden på måltidene. Etter vår erfaring, må det være enkelthendelser.

Vi var svært imponert over den kunnskap og fokus hvert enkelt sykehjem hadde på måltidene. Antall måltider, tidspunkter, individuelle ønsker – her var det stor fleksibilitet.

Etatssjefen mottok følgende punkter fra Eldrerådet, som vi ønsket tilbakemeldinger på.

Hva er vi stolte av? Hva er vi ikke stolte av? Hva er grunnbemanningen?

Alle svarte ærlig og redegjorde godt for hvert sykehjem. Stolthet? Ja, de er stolte av personalet, samhandling, de er stolte av hva de får til med begrensede økonomiske rammer. Vi vet alle om utfordringene i Helse og velferd i Fredrikstad kommune.

Det man ikke er stolte av, er når beboere og pårørende ikke er fornøyde. Selvfølgelig kan ikke alle være hundre prosent fornøyde til enhver tid. Men, det er det som er målet.

Grunnbemanningen er et varierende problem. Heltidskulturen, eller mangel på denne, er det grunn til å utfordre. Det er svært mange ansatte som går i ufrivillig små brøkstillinger og det er vanskelig å rekruttere sykepleiere. Men, vi fikk også høre at mange ønsker deltid.

Det er en kjent problemstilling at det er et relativt høyt sykefravær som gjør bruk av vikarer helt nødvendig.

For at dette skal gå så smidig som mulig har sykehjemmene tavler og tiltaksplaner som fungerer bra.

En tiltaksplan består av flere punkter. Det kan være væske og ernæring, personlig hygiene, eliminasjon (kateter/klystér), bevegelse/fysisk funksjon, hud og vev (sårbehandling og forebygging), medisinsk oppfølging, brukermedvirkning, kommunikasjonsevne, sosiale forhold, sanser (hørsel) og søvn og hvile.

Her er alle ovennevnte punkter loggført i en elektronisk pasientjournal (Gerica) som ansatte kan gå inn og oppdatere seg på når det gjelder hver enkelt beboer/pasient.

Denne informasjonen som har blitt gitt Eldrerådet i Fredrikstad kommune, har gitt oss en trygghet om at sykehjemmene blir drevet optimalt etter gitte økonomiske rammer. Enten sykehjemmet er det største i Fredrikstad, eller det minste. Man har felles standarder å forholde seg til.

Tilbake til ernæring.

Flere av oss trodde ikke at måltidene var tilpasset hvert sykehjem i så stor grad som de er. Her setter de ansatte sin ære i å servere innbydende smørbrød, ernæringsrike og varierte måltider.

Vi kan i dag også lese at Fredrikstad kommune har ansatt egen ernæringsfysiolog som skal bidra til at ernæringen til våre eldre, enten de er på sykehjem eller mottar måltider fra kommunen i hjemmet, skal være best mulig. Vi må også huske på at det alltid er mange eldre som mister matlysten av mange forskjellige årsaker.

Uansett, så forteller det oss at Fredrikstad kommune har et stort fokus på ernæring av våre eldre i kommunen. Det er veldig bra!