Antall sykehjemsplasser reduseres med «bare» 7 plasser kan Aps talskvinne i helse og omsorg, Helene Saloua Apenes Matri fortelle i et innlegg her i avisen relatert til at man ganske øyeblikkelig vil legge ned 55 sykehjemsplasser. Matri kan også opplyse Demensforeningen på direkte spørsmål at det i øyeblikket er «bare» 27 pleietrengende som venter på langtidsplass.

Matri må etter hvert i debatten med Demensforeningens leder Greta Andersen innrømme at de 24 omsorgsboligene som skal bygges ikke vil være et adekvat tilbud til demente. Samtidig skal kommunens pleiebudsjett «bare» reduseres med 35 millioner de nærmeste to årene. Det vi imidlertid også ufravikelig vet er at antall eldre øker betydelig i årene som kommer. Det innebærer også at antall demente vil øke betydelig.

Men omfatter byutvikling også omsorg for de svake og sårbare i Fredrikstad?

Men Arbeiderpartiet vil redusere tilbudet. Og vi snakker om de svakeste iblant oss. Hva mener de øvrige posisjonspartiene om dette? Hva mener SV og Camilla Eidsvold? Hva mener Sp og Hans Ek? Hva mener Bymiljølista og Jan-Kåre Fjeld? Og ikke minst hva mener Pensjonistpartiet og Erik Larsen? Dere kan ikke bare gjemme dere bak Arbeiderpartiet og tro at det går over. Og det haster fordi vedtak skal gjøres allerede denne måneden.

For dette er verdivalg på øverste hylle. Vi merker oss hvor stort fokuset er på byutvikling for tiden og kostnadene til dette er store for kommunen. Men omfatter byutvikling også omsorg for de svake og sårbare i Fredrikstad? Vil «best i landet på omsorg for de svake og sårbare» være noe politikerne i Fredrikstad vil smykke seg med som en del av «den lille verdensbyen»?

Les også

Hersketeknikk fra Apenes Matri. Kall ikke oss som kjemper for eldre og demente bakstreverske!

Les også

Fredrikstad Demensforening er på ingen måte beroliget av Aps svar om sykehjemsplasser