Elbilen har fordeler som forklarer dagens elbil-politikk

–Når vi klarer å flytte persontransporten bort fra bil vil fremkommeligheten på veiene bli bedre for næringslivet, kollektivtrafikken og for de som må benytte seg av bil, skriver Jostein Haug.

–Når vi klarer å flytte persontransporten bort fra bil vil fremkommeligheten på veiene bli bedre for næringslivet, kollektivtrafikken og for de som må benytte seg av bil, skriver Jostein Haug. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bypakke-leder Jostein Haug minner om elbilens miljøfordeler i dette svaret til Tom Hagen som mente elbiler tar samme plass på veiene som fossilbiler og at eierne bør bidra med bompenger.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ja, elbilen bruker samme plass på veien som fossilbil og kan være til hinder for kollektivtrafikken. Likevel er det fordeler ved å kjøre elbil.

I Fredriksstad Blad 20. november skriver Tom Hagen om elbiler og påpeker at disse kan være til hinder for kollektivtrafikken på lik linje med fossilbiler. Er det da riktig at elbiler skal være fritatt for bomavgift, spør Hagen.

Jeg forstår spørsmålet, for det er jo slik at elbiler tar like stor plass på veien som fossilbiler. Og vi oppnår ikke Bypakkas mål om nullvekst i personbiltrafikken ved at flere kjører på samme måte som før, bare med elbil fremfor fossilbil. Det er likevel noen fordeler ved elbil som også er bakgrunnen for at vi har den elbilpolitikken vi har og for at stadig flere kjører elbil.

Det er Stortinget som vedtar den nasjonale elbilpolitikken i Norge. Denne er innrettet for å gi fordeler som gjør det mer attraktivt å kjøpe og kjøre elbil. På sikt er formålet med politikken å fase ut fossilbilen og det er et mål for regjeringen at i 2025 skal nybilsalget kun bestå av elbiler.

Når flere elbiler kommer på veien må også disse bilistene betale.

Det er noen åpenbare fordeler ved elbil som ikke må forbigås. Bruk av elbil fremfor fossilbil gir mindre støy, lavere luftforurensning, samt at de bidrar til lavere CO2-utslipp lokalt. Disse gode effektene er med på å styrke bymiljøene og skape mer attraktive byer for folk å bo og leve i, noe som også er et viktig mål for Bypakke Nedre Glomma.

De nasjonale politiske føringene tilsier at elbil skal ha minst 50 prosent rabatt på bompasseringer. Innen disse rammene er det lokale handlingsrommet når det gjelder elbilavgifter avgrenset. Foreløpig er elbilandelen i Nedre Glomma lav, men tallet stiger. Nå selges det 11 prosent elbiler i Nedre Glomma og tallet har økt. Når flere elbiler kommer på veien må også disse bilistene betale.

I videreføringen av Bypakka i Nedre Glomma er det gjort lokale vedtak om at elbiler skal betale 30 prosent av ordinær takst. På sikt skal altså også elbilister være med på å betale for veikapasiteten de bruker, og for utbedring av kollektiv, sykkel og gange.

Vi i Bypakke Nedre Glomma arbeider for å gjøre enklere og billigere å ta bussen, sykle og gå. Kollektivtransporten i Nedre Glomma utbedres stadig og målet er at flere skal reise kollektivt fremfor å kjøre bil. Nå har bussen i Fredrikstad vært gratis siden 11. november og passasjertallene har økt med over 30 prosent så langt. Det er gode tall som viser at flere har anledning til å reise kollektivt. Vårt mål er at flere skal fortsette å ta bussen også når den ikke lenger er gratis. Fergene i Fredrikstad er også en stor suksess, med økende antall passasjerer hvert år. Nå er planen å utvide fergetilbudet.

Når vi klarer å omstille oss og flytte persontransporten bort fra bil vil fremkommeligheten på veiene bli bedre for næringslivet, kollektivtrafikken og for dem som må benytte seg av bil. Da når vi Bypakkas mål om nullvekst i personbiltrafikken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.