Eksperter uenige med kommunedirektøren om varslingssaker

Mens toppledelsen i kommunen har sagt at politikerne ikke har lov til å bestemme at varslere skal få dekket advokatutgifter, mener flere jurister at dette er fullt lovlig.