– Jeg synes det er positivt at det kommer signaler fra rødgrønn side om at de vil vurdere dette ordentlig, og ikke forhåndsdømme prosjektet, sier Kilebu til Fredriksstad Blad.

I høst gikk Kilebu hardt ut mot Hvaler Arbeiderparti for håndteringen av hotellprosjektet. Han mente det var «merkelig og uprofesjonelt» av lokalpartiet å trekke konklusjonen før planen ble levert til kommunen for behandling.

– Vi ser positivt på det, og er fornøyd med forslaget vi har levert inn. Dialogen med kommunen er god, fortsetter hotellinvestoren nå.

– Veldig flott og deilig

Sentrale personer på rødgrønn side lukket opprinnelig ørene for kritikken fra Kilebu. Kort tid etter at hotellinvestoren refset Hvaler Ap, signaliserte samtlige av Arbeiderpartiets samarbeidspartier at også de ville si nei til det 14. etasjer høye hotellet.

Men: Siden den gang har det skjedd ting. Det hele toppet seg på et utvalgsmøte for plan- og byggesaker for noen uker siden.

Flere politikere på rødgrønn side åpnet for at de kan komme til å snu.

– Dette er veldig flott, og det er deilig at det brukes veldig liten plass. Hotellet bygges kompakt og i høyden. Naturen står mest mulig intakt. Jeg tror mange i MDG er positive til hotellet, var noe av det MDG-politiker Ingunn Bohmann-Lange uttalte.

Vel så viktig er det at Arbeiderpartiets Rolf Strand åpnet for at også de kan komme til å snu, men han sa også noe mer. Det kan du lese mer om her. Som Hvalers største parti med syv av 21 plasser i kommunestyret, er det mye som tyder på at Arbeiderpartiet kommer til å avgjøre det hele.

– En stor tabbe

De nye tonene har skapt begeistring, men også stor forargelse.

Les også

– Det er et problem at vi arkitekter stadig lar oss bruke til å prosjektere de mest unyttige og urealistiske prosjektene

En som har fått med seg den siste utviklingen er Paul Henriksen, som er tidligere Ap-ordfører på Hvaler og som står på partiets liste ved høstens valg. Han har også engasjert seg i «Folkeaksjonen mot skyskraperhotell og hytteby på Hvaler».

– Dette hotellet er et altfor stort inngrep, og et brudd mot alt det som har med Hvalers natur og kultur å gjøre, mener Henriksen.

– Det vil være en stor tabbe for Arbeiderpartiet å si ja, fortsetter han.

Det er Kilebu naturligvis helt uenig i.

– Tomten er godt egnet. Det ligger ikke så veldig mange andre ting tett innpå. Arkitekten har klart å bevare naturtomta det er på en god måte. Og det er begrenset fotavtrykk nettopp fordi vi bygger i flere etasjer, responderer han.

Men: Nå får Kilebu nok en gang dårlige nyheter fra ordfører Mona Vauger (Ap).

Hva mener egentlig Arbeiderpartiet?

– Hva mener egentlig Hvaler Arbeiderparti om det 14. etasjer høye hotellet?

– Slik jeg oppfatter det, er det en negativ stemning i partiet, og jeg er ikke så begeistret selv. Jeg ser ikke at endringen fra 20 til 14 etasjer gjør at det forbedrer prosjektet noe særlig, sier ordfører Mona Vauger (Ap).

– Har Hvaler Arbeiderparti bestemt seg for at dere vil si nei, eller kan det være at dere snur?

– Jeg tror ikke det er store muligheter for at vi kommer til å snu, men det er medlemsmøtet vårt som skal ha det siste ordet. Det handler om at vi har stor respekt for demokratiet, svarer Vauger.


– Kan høyden reduseres til et nivå du mener Arbeiderpartiet kan si ja til, ordfører Vauger?

– Det får vi vurdere når et slikt forslag eventuelt blir lagt på bordet.

Ønsker konkurrerende prosjekt

Eks-ordfører Henriksen går lenger:

– Nei, det er feil plasseringsmessig. Jeg mener at vi ikke skal si ja til noe som helst hotell på Sand. Utbygger må jo dessuten ha en viss størrelse på det av hensyn til økonomien i prosjektet, sier han.

Samtidig fremholder han at kommunen ikke har noen grunn til å frykte et erstatningskrav, selv om den aktuelle tomten er avsatt til hotell.

– Jeg er ikke imot hotell på Hvaler, men det bør legges på Skjærhalden. Det tror jeg mange av motstanderne av hotellet på Sand er enige i, legger han til.

Fredriksstad Blad har spurt Kilebu om det kan bli aktuelt med ytterligere nedskaleringer på Sand, og om de vurderer å komme med et eventuelt erstatningskrav. Han ønsker ikke å kommentere noen av spørsmålene.