Når Frp fremmer forslag om å redusere og avskaffe eiendomsskatt rundt i kommunene, blir vi ofte møtt av sterk motstand fra venstresiden og dessverre altfor ofte øvrige partier på borgerlig side også. Spesielt venstresiden argumenterer med at eiendomsskatten er viktig for å utjevne forskjeller.

Dette er direkte feil. Alle betaler eiendomsskatt, enten direkte eller indirekte. Hvis man leier en bolig, så er det ikke sånn at utleier spanderer eiendomsskatten på deg. Eiendomsskatten fører da til økt husleie.

Det er heller ikke sånn at kun rike folk eier sin egen bolig. Tvert imot er det heldigvis sånn at de aller fleste i Norge eier sin egen bolig. Det skaper en trygghet for folk flest i hverdagen. Det blir da galt å beskatte folks hjem. Bolig er allerede dyrt i Norge, vi trenger ikke da politikere som innfører og øker eiendomsskatt.