Gå til sidens hovedinnhold

Eiendomsskatten gikk ned da de borgerlige styrte Fredrikstad

«Dersom endringsarbeidet, som var igangsatt i årene 2007 til 2010, hadde blitt videreført, ville resultatene allerede i 2011 vært i positiv balanse.»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jon Jacobsen i Fredriksstad Blad hadde en god artikkel med overskriften «Alle hater eiendomsskatten – men ingen gjør noe med den». Han viser oversikten fra 2011 og fram til i dag at byens innbyggere har betalt 2,3 milliarder i eiendomsskatt, siste året 284 millioner. Han tar, sånn jeg ser det, feil idet han skriver at ingen gjør noe med eiendomsskatten, men han har rett i at flertallet i byen ikke gjør det.

Jacobsen kunne tatt med at eiendomsskatten faktisk ble redusert til 115 millioner i 2010 før Arbeiderpartiet igjen fikk budsjettflertall og doblet skatten for boliger fra 2011. Trekker man ut eiendomsskatten for næring (ca 60 millioner) var eiendomsskatten redusert til rundt 50 millioner i 2010 for boliger.

Historien om at alt gikk feil i perioden med borgerlig flertall er fortalt og gjentatt mange ganger av sosialistpartiene og mediene, men historien er uriktig. Det som er riktig, er at det ble gjennomført stor reduksjon av eiendomsskatten, flere gode prosjekter som «Dugnad for balanse» med mer og driftskostnadene viste en positiv utvikling.

Denne omstillingen ble gjennomført samtidig som kommunen opplevde finanskrisen og ekstraordinære engangskostnader i driften på over hundre millioner kroner. Samtidig ble satsingene innen oppvekst og omsorg styrket.

Dersom endringsarbeidet, som var igangsatt i årene 2007 til 2010, hadde blitt videreført, ville resultatene allerede i 2011 vært i positiv balanse. Med Frps prioriteringer ville kommunen i dag hatt liten eller ingen eiendomsskatt, og kommunen hadde hatt større fokus på eldreomsorg og oppvekst enn hva vi ser i dag. Vi hadde hatt færre hender ved pc-ene og flere hender i omsorgen.

Fredrikstad Frp har hvert år redusert eiendomsskatten i budsjettforslag. Det vil vi fortsette med fordi vi mener det er mulig å drive kommunen uten eiendomsskatt. Frp har i regjering fått gjennomslag for å redusere satsene fra sju til fire promille, og Frp på Stortinget fremmer nå forslag om å fjerne lov om eiendomsskatt.

Frp vet at det er en hel rekke ting kommunen må gjøre annerledes dersom eiendomsskatten fjernes. Automatisering, digitalisering, mindre kverulering, forenklinger og forbedringer samt kutte ned på ikke lovpålagte tjenester utenom omsorg og oppvekst.

Det er underlig at mediene ukritisk omtaler eiendomsskatt som tvingende nødvendig. Dersom de ser på hvordan mediene selv har blitt tvunget til digitalisering og effektivisering med samtidig krav om forbedringer av egne produkter, burde de være opptatt av at eiendomsskatten, som tilsvarer rundt fire prosent av kommunens kostnader, kan effektiviseres bort.

Frp mener det er feil å bruke titalls millioner på omtaksering og justering av eiendomsskatt, slik flertallet nå er i gang med, for å opprettholde det skyhøye nivået. Skatten må ned – ikke opp.

Kommentarer til denne saken