Gå til sidens hovedinnhold

Hvaler på avgiftstoppen

•Store forskjeller i avgiftsnivå

Artikkelen er over 5 år gammel

De kommunale avgiftene er langt høyere på Hvaler enn i Fredrikstad og Råde.

For en bolig på 120 kvadratmeter ligger utgiften til vann, avløp, avfall, feiing og eiendomsskatt på i alt 16.132 kroner på Hvaler, mens det koster 11.409 kroner for en tilsvarende bolig i Råde.

43 prosent dyrere

Det er en forskjell på over 4.700 kroner i året eller 43 prosent. Fylkesmann Trond Rønningen presenterte tallene for formannskapet i Fredrikstad i april. Opplysningene er hentet fra kommunenes rapportering gjennom Kostra i 2015 og 2016.

Fredrikstad og Sarpsborg ligger nesten likt, med totale utgifter for samme boligstørrelse på henholdsvis 14.308 kroner i Fredrikstad og 14.918 kroner i Sarpsborg, ifølge fylkesmannens oversikt.

Fredrikstad billigst

Fredrikstad har de laveste avgiftene av de fire kommunene med 7.154 kroner totalt for vann, avløp, avfall og feiing, det er rundt 3.000 kroner mindre enn Hvaler, hvor summen er på 10.132 kroner. Råde ligger i midten med 8.489 kroner. Sarpsborg ligger litt over Fredrikstad med 7.456 kr per år.

Råde lavest skattenivå

Fredrikstad har i år en eiendomsskatt på 3,9 promille, med et bunnfradrag på 200.000 kroner. I Råde er tilsvarende sats på to promille, og bunnfradraget er økt til 600.000 kroner i år. For en bolig med en eiendomstakst på to millioner kroner må du dermed betale 7.020 kroner i eiendomsskatt i Fredrikstad, men bare 2.800 kroner i Råde. På Hvaler er eiendomsskatten to promille, noe som gir en utgift på 4.000 kroner for en tomillioners bolig. Men denne sammenligningen gir et misvisende bilde. Årsaken er at Hvaler har omtaksert boliger senere enn Råde og Fredrikstad, slik at takstene for boligene gjennomgående er høyere. Den reelle forskjellen mellom Hvaler og Fredrikstad blir dermed en annen enn satsene tilsier.

I Kostra-oversikten har Hvaler høyest eiendomsskatt per år av de tre kommunene, tross en lav promillesats.

Forslag om utjevning

Før sommeren skal bystyret i Fredrikstad og kommunestyrene i Råde og Hvaler avgjøre om de skal gå videre med sammenslåingsprosessen. Ifølge plattformen, som politikere fra de tre kommunene ble enige om i vår, skal det samlede skatte- og avgiftsnivået i Nye Fredrikstad ikke øke fra dagens nivå, som følge av bygging av ny kommune.

De er enige om at harmoniseringen av skatte- og avgiftsnivået i kommunene skal starte raskt, hvis politikerne sier ja til sammenslåing, for å sikre en gradvis tilpasning av satsene.

Kommentarer til denne saken