Dyrevelferd? At «gode» bønder vil ha dyremishandlere i sine rekker, er for meg en gåte

Bilde fra de hemmelige opptakene som var grunnlag for NRK Brennpunkts program. Bonden ble ikke fradømt retten til drive med dyr, slik han fryktet ifølge egen uttalelse i programmet.

Bilde fra de hemmelige opptakene som var grunnlag for NRK Brennpunkts program. Bonden ble ikke fradømt retten til drive med dyr, slik han fryktet ifølge egen uttalelse i programmet. Foto:

Av

«Denne dommen, hvor mishandleren ikke engang kommer i fengsel, men får en liten unnselig bot på 20.000, er en hån til alle som tar dyrevelferd på alvor. Det er en hån til bønder og forbrukere.»

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Så fikk vi den. Dommen. Som vi har ventet på siden Brennpunkts avsløringer om svinebøndenes dyremishandlinger. Det er unødvendig å repetere bildene vi fikk se. De har brent seg inn i hukommelsen for alltid.

45 dagers betinget fengsel, og en bot på 20.000. For to tilfeller av kastrering av gris. Det er det han er dømt for. Brennpunkt avslørte også at han grep små griser og slengte dem i murveggen for avliving, og slo en stor purke med stokk.

NB! Se rettelse om hva bonden var tiltalt for under innlegget. Red.

Den fullstendige følelsesløse omgangen med dyrene dagen igjennom, vitner om en total mangel på forståelse for dyr, og vanlig human praksis.

Norun Haugen, som var vitne til mishandlingen og filmet den, skal ha vår fulle støtte for det hun har avslørt. Hun mener dommen ikke tar hensyn til de enorme lidelsene landbruksdyr utsettes for.

Så hvor er konsekvensene for uakseptabel handling? Når fører mishandling av dyr til at man taper retten til dyrehold? Hvor mye skal til?

Når retten selv sier at den er usikker på hvordan denne saken skal bedømmes, er det nødvendig at aktor anker avgjørelsen, for å få en prinsipiell avklaring.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, sa følgende den gangen avsløringen var et faktum: «Dette er stygge brudd på regelverket, som ikke skal foregå. Det er dramatisk, feil spor for svinenæringa. Dette skal vi ta på fullt alvor og ettergå. Det er null toleranse på å ikke etterleve regelverket!»

Men ikke nulltoleranse nok, tydeligvis. Hvilke konsekvenser så Bartnes for seg den gangen? Ikke så særlig mye:

■ Den aktuelle grisebonden fikk fortsette med grisehold på gården sin i påvente av rettssaken.

■ Han fikk også fortsette som medlem i Norges Bondelag.

Norges Bondelag har mange medlemmer. De fleste har sin sti ren når det gjelder stell av dyr. At «gode» bønder vil ha dyremishandlere i sine rekker, er for meg en gåte. Det vil bringe vanære over bondeyrket, og befolkningen vil få et negativt bilde av yrkesgruppen som helhet.

Landbruksminister Olaug Bollestads ord om lover og retningslinjer var den gang: «Dette er et tillitsbrudd av dimensjoner, og de som ikke følger dette, eller mener at dette er viktig, har ingenting i næringen å gjøre!»

Ordene ble lagt i en skuff. Andre saker dukket opp. Dyr var jo fortsatt bare dyr.

Landbrukspolitikken må endres. Språkbruken gjør at man distanserer seg. Istedenfor å snakke om ku, sau og gris, brukes ord som «Produksjon av kjøtt» og «produksjonsenheter». Man ser ikke lenger øynene som søker deg, hjertet som dunker innunder huden.

Denne dommen, hvor mishandleren ikke engang kommer i fengsel, men får en liten unnselig bot på 20. 000, er en hån til alle som tar dyrevelferd på alvor. Det er en hån til bønder og forbrukere.

Signaleffekten vil være farlig.

Strafferammen for denne typen lovbrudd er bøter eller fengsel i inntil ett år, eller begge deler. Aktor la ned en påstand om ubetinget fengsel. I domspremissene står det: «Etter det retten kan se, finnes det ikke rettspraksis som kun går på kastrering av gris uten veterinærbistand og bedøvelse. Retten ser derfor med betydelig usikkerhet på hvor alvorlig overtredelsen i denne saken skal bedømmes.» Når retten selv sier at den er usikker på hvordan denne saken skal bedømmes, er det nødvendig at aktor anker avgjørelsen, for å få en prinsipiell avklaring.

Politikere, bønder og forbrukere må legge inn en massiv protest mot denne avslutningen av en sak som har opprørt så mange av oss.

Rettelse, publisert 18.09 kl. 17.55:

Tingrettsdommer Tina Bergstrøm opplyser at det ikke stemmer at bonden som nå er dømt for å kastrere griser uten bedøvelse, også avlivet grisunger ved å slenge dem i veggen og slo en purke med stokk. Hun sier at disse forholdene fant sted på en gård i Rogaland.

Jeg har forstått reportasjen i Brennpunkt feil, og beklager at jeg har knyttet disse forholdene til bonden som nå er dømt. Men det forandrer ikke argumentasjonen i innlegget mitt om at samfunnet må reagere sterkere mot dyremishandling, og at dommen i denne saken må ankes.

Tove Midtvaage Negaard

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken