Etter dommen i Moss tingrett, som ga mannen et halvt års fengsel og forbud mot å eie, holde eller bruke hund og andre husdyr for en periode på ti år – anket både den tiltalte mannen og påtalemyndigheten. Mannen og hans forsvarer Even Rønvik mente straffen var altfor hard, mens påtalemyndigheten ved politiadvokat Morten Lundén mente den var alt for mild.

Sistnevnte ba om en fengselsstraff på ett år i sin prosedyre i Moss tingrett.

Mildere straff

Dommen etter behandlingen i Borgarting lagmannsrett onsdag i forrige uke viser at lagdommer Jørgen F. Brunsvig, konstituert lagdommer Lisa Vogt-Lorentzen og ekstraordinær lagdommer Arild Kjerschow mente at det var mer riktig med en halvering av dommen til 90 dagers fengsel og fem års forbud mot eie, holde eller bruke hund og andre husdyr.

– Jeg er strålende fornøyd med dette utfallet, kommenterer mannens forsvarer, advokat Even Rønvik.

Kan ankes

Aktor, politiadvokat Morten Lundén, kunne ikke kommentere lagmannsdommen da Moss Avis var i kontakt med ham torsdag morgen.

– Nei, jeg kan ikke si noe så lenge jeg ikke har lest dommen, svarte han.

Mye tyder på at påtalemyndigheten kommer til å anke straffutmålingen på nytt, med håp om å få den igjennom til høyesterett.

– Jeg må se begrunnelsen før en eventuell avgjørelse, avslutter Lundén.