Den siste Høyre-ordføreren i Fredrikstad het Oscar Blikstad. Han var apoteker og ledet kommunen i perioden 1923–1925. Utover det hadde vi et naturlig avbrudd under okkupasjonstiden, en ordfører fra KrF i 1994-1995, samt at Høyre var lillebror i en Frp-ledet koalisjon i perioden 2007–2011. Siden det i år vil være nøyaktig 100 år siden Fredrikstad sist fikk valgt en høyreordfører, så vil et slikt skifte nå være historisk.

Selvsagt skal ingen velges for å feire jubileum, men jeg mener oppriktig at Høyre har mye å bidra med til Fredrikstad-samfunnet. Det er ikke feil å endre litt i politiske kulturer, få inn friske øyne og nye tanker. Det er på høy tid å lufte litt i toppetasjen i rådhuset.

Så langt har vi ikke opplevd noen dramatisk valgkamp. Jeg mener også det sier litt om det lokale Høyrepartiet. Vi har ingen store kontroversielle tanker som skal snu opp ned på kommunen. Dersom vi kommer i posisjon, vil du få et Høyre slik du kjenner det fra Ernas regjeringstid. Et Høyre som er opptatt av økonomi, skole, helse og næringsliv.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle politiske motstandere og medspillere. Felles for oss alle er at vi ønsker Fredrikstad vel. Jeg er oppriktig imponert over alle de som bruker et enormt antall timer på frivillig arbeid for demokratiet vårt. Det er viktig å huske på at vi som lokalpolitikere er amatører. Vi har ikke et stort rådgiverkorps eller et apparat med kommunikasjonsrådgivere bak oss. I realiteten leser vi saker og svarer journalister mellom kjøring av barn til fritidsaktiviteter, jobb og middag.

Jeg er opptatt av hvordan vi kan få flere unge med i politikken. Flere jeg snakker med sier de gjerne skulle engasjert seg mer, men ikke orker all den negative oppmerksomheten som følger med. Ved å moderere kommentarfeltene har Fredriksstad Blad gjort et svært viktig og riktig grep. Det er utvilsomt med på å gjøre det enklere å være med i det politiske ordskiftet. Det er bra.

Det er heller ikke ukjent fra alle politiske hold at vi kan plumpe ut med noe uoverveid fra talerstolen i bystyret, eller at halvfunderte tanker blir luftet offentlig i et videostreamet utvalgsmøte. For å ikke snakke om kommentarer som kan bli skrevet i affekt på Facebook.

Da er det en styrke at lokalpressen ikke blåser opp dette, eller lager klikkvennlige saker til spott og spe for allmennheten. Jeg opplever også at det er romslighet mellom partiene for å gjøre feil. Det er positivt, og noe vi bør vokte og bevare.

Tusen takk til alle som har bidratt i valgkampen fra alle politiske hold, og spesielt takk til Siri Martinsen som min største motkandidat.

Til deg som skal stemme så ønsker jeg lykke til. Ikke glem at du kan bidra til et historisk valg ved å stemme Høyre.

Godt valg.