Ofte får man høre ord og uttrykk som «du får manne deg opp», «skaff deg et par baller» eller «ta det som en mann».

Men hva viser egentlig dette for den kommende generasjonen, og ikke minst den nåværende generasjonen? Vil det si at vi menn ikke kan vise følelser fordi vi hele tiden må «manne» oss opp til noe?

Personlig syns jeg disse utrykkene er helt på jordet feil. Jeg som mann viser ofte følelser, det er greit å være trist og lei seg selv om man er en mann, kjenne på følelsene og hva de gjør med oss og ikke minst erkjenne de følelsene vi faktisk har og føler.

Vi vet mye om menns somatiske helse, men dessverre vet vi veldig lite om den psykiske. Selvmordsfaren er høyest blant menn. To av tre som begår selvmord er menn ifølge FHI.

En studie som ble publisert i 2013, men som er oppdatert i 2021, viser også at menn ofte har kortere liggetid på psykiatriske avdelinger, at de ofte blir henvist til DPS og/eller psykisk kontakt i kommunen i stedet for og få en sengeplass på en avdeling. Hva forteller det oss?

Vi må blant annet kaste vekk disse utrykkene og ordene som blir brukt, nettopp fordi det er så misvisende og misledende og det setter idealer for hvordan vi menn skal være i samfunnet. Et ideal som ikke er korrekt og helt ut av det blå.

Som menn må vi få lov til å vise følelser akkurat som kvinnene gjør, vi er like sårbare om ikke mer enn mange kvinner. Og vet dere hva? Det er helt greit!