– Det er et økonomispørsmål, sier Glenn Andersen, daglig leder for Fredrikstad kommunens offentlige bad.

– Vi kan ikke ta kostnaden det er å ha alarm-armbånd både ute og inne.

Er også nøkkel

Friluftsbadet på Kongsten åpnet for årets sommersesong 20. mai.

De som har besøkt anlegget, har lagt merke til at man ikke får utdelt alarm-armbåndet som tidligere år.

De rundt 1.000 armbåndene er nemlig ikke nok til å dekke inne- og utebassenget. I år er det den første sommeren som det er åpent begge steder samtidig.

– Vi har valgt å bruke alarm-armbåndene innendørs, fordi de også fungerer som nøkkel til garderobeskapene, forklarer Glenn Andersen.

Han tilføyer at de heller ville det enn å sette en begrensning på besøkstallet.

– Inne stenger dessuten billettluken før svømmehallen, og man trenger armbåndet for å komme seg ut, sier han.

– Men hvis man ønsker alarm-armbånd ute, kan man få det om man spør.

Et tillegg til badevaktene

Det var i 2017 at Kongstenbadet tok i bruk alarm-armbåndene, eller drukningsalarmer og antidrukningsanlegg som det også kalles.

De er innstilt slik at alarmen går dersom en person blir liggende for lenge stille på en viss dybde.

Mange, særlig foreldre til mindre barn, har følt dette som en ekstra trygghet.

Andersen understreker at sikkerheten ikke blir dårligere i Friluftsbadet uten alarm-armbåndene.

– De kommer i tillegg til badevaktene, armbåndene er ikke en erstatning for dem, sier den daglige lederen.

– Det er fortsatt badevaktene som forebygger ulykker, og som handler dersom noe skjer. Og det er du som besøkende som uansett har ansvaret for deg selv, dine barn og andre du har med deg, understreker han.

Må bestille helt nye for å få flere

Ifølge Glenn Andersen er det ikke et krav at et offentlig bad har et slikt antidrukningsanlegg.

I svømmehallen på Kongsten var alarm-armbåndene opprinnelig tenkt som et tilbud til dem som ønsket det, og ikke nødvendigvis for alle besøkende.

Så fikk armbåndene også andre funksjoner, som nevnt over, i tillegg til å være en alarm.

Utfordringen for kommunen nå er at leverandøren har kommet med en ny versjon av alarm-armbåndene.

Dermed kan det ikke bare kjøpes inn flere av de armbåndene som allerede er i bruk; for å øke beholdningen må eventuelt alle skiftes ut.

– Og det ligger ikke inne i budsjettet for 2022, påpeker Glenn Andersen.

– Det kan komme en annen løsning neste år, men det må vi se på.