Gå til sidens hovedinnhold

Dropp søknadsplikt for solceller på eget tak

«En slik regelforenkling til glede for innbyggerne er jo tross alt et miljøtiltak helt uten kostnader for en kommune med presset økonomi. En vinn-vinn situasjon for alle?»

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På Hvaler forventes det kapasitetsproblemer i fremtiden med strømnettet på grunn av økt forbruk. Egenprodusert strøm fra solceller på private tak kan bidra med grønn strøm til dette fremtidige behovet vi vet kommer. Spesielt når samfunnet skal elektrifisere alle kjøretøy og enda flere husstander får behov for å lade el-bil.

Det er i dag søknadsplikt for solceller over en viss størrelse. Ved å fjerne denne søknadsplikten kan det bli billigere og enklere for innbyggere å skaffe seg dette. I dag må det både nabovarsles, søkes og betales gebyr. Tiltaket må også ha ansvarlig søker osv siden det går under fasadeendring i regelverket. Dette bidrar til å øke terskelen for anskaffelse.

For en privatperson som vurderer anskaffelse av solceller, vil regnestykket være avgjørende for om prosjektet blir realisert. Det er en lang inntjeningstid for et slikt anlegg og en del momenter både for og imot om man skal gjennomføre eller ikke. Når det allerede er en slik avveiningssak, så spiller ekstra belastninger som søknadsprosesser og gebyrer en stor rolle når de blir lagt til på en vektskål som allerede står på vippen.

Vinterens strømforsynings-problemer og høye priser viser at det bør tas grep om strømforsyningen på Hvaler. Partiet Styrbord hadde nylig et godt forslag om å gi private solcelleanlegg fritak fra å søke. Dette ble dessverre nedstemt av den rødgrønne posisjonen. Begrunnelsen var et eller annet om at de fleste fikk positivt svar på søknaden sin allikevel?

Den begrunnelsen var det vanskelig å forstå noe av. Er det ikke nettopp derfor man kunne droppe søknadsplikten? Det virker jo selvmotsigende. Kan det være frykt for å miste kontroll eller rett og slett systembeskyttelse? Dette burde vel latt seg gjøre med et par unntak for for eksempel strandsone og verneverdige bygninger?

Solceller på Hvaler er en lavthengende frukt som ikke er noe spesielt kontroversielt tema for vanlige hus som ikke er fredede. Her kan Hvaler kommune gjøre et tiltak for det grønne skiftet og behovet for strøm i fremtiden helt gratis siden slike søknader blir gebyrbelagt etter selvkostprinsippet. En slik regelforenkling til glede for innbyggerne er jo tross alt et miljøtiltak helt uten kostnader for en kommune med presset økonomi. En vinn-vinn situasjon for alle?

Les også

Hvaler har soleklart flest solcelleanlegg i landet – sjekk din kommune her!

Undertegnede vurderte nettopp solceller på et tak som ligger gunstig plassert mot syd. Et helt ordinært anlegg på taket av et vanlig bolighus i Skjærhalden. Dialogen på epost med kommunen var meget god med raske og presise svar. Men pliktene rundt dette viste at dette ikke er rett frem. Det er altfor mye byråkrati. I dialogen med kommunen kom det frem at dette anlegget måtte nabovarsles, søkes og kostet noen tusen i gebyr.

Det endte dermed med at prosjektet ble skrinlagt på grunn av all jobben og kostnadene med søknadsprosess for byggetillatelse, ansvarsrett, nabovarsling og gebyrer. Det er jo synd at et rigid regelverk som ikke har noen hensikt står i veien for den grønne omstillingen og alternativ grønn strøm på denne måten.

Les også

Refser strømbransjens prising i 90-siders rapport: - Kundene blir lurt

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.