Etterspørselen etter tomter i Fredrikstad er enorm. Noe som gjør at det blir kamp om de ytterst få tomtene som er til salgs og prisene skyter i været. Ønsker du å bygge ditt eget hus, må du enten være rik eller flytte langt ut av kommunen.

Det er ikke alle barnefamilier som ønsker å flytte til høye boligblokker. Tallene viser at det stort sett er den eldre generasjonen som kjøper seg ny leilighet i Fredrikstad. For mange eldre vil det være helt naturlig å flytte fra enebolig og inn i leilighet. Mens mange barnefamilier og nyetablerte akkurat som i flere generasjoner før dem, drømmer om å bygge sin egen enebolig.

For de aller aller fleste blir det med drømmen. For det er helt «umulig» å få seg tomt i Fredrikstad. Utvalget er svært begrenset og prisene blir derfor skyhøye. For en helt grei tomt starter prisene på 1.5 millioner kroner og beveger seg opp mot nesten 3 millioner for under ett mål.

Tidligere ble det solgt kommunale boligtomter til snille markedspriser, der prisen var satt og det ble loddtrekning blant interessentene om de ulike tomtene. Det ble det dessverre en slutt på i 2016 da kommunen bestemte seg for å åpne opp for budgivning for å øke egen inntekt. Da ble det slik at de med den tykkeste lommeboka stakk av med de overprisede tomtene også her.

De fleste av tomtene som er til salgs er allerede kjøpt opp og låst til de største utbyggerne som for eksempel Block Watne eller Arca Nova. Da begrenser valgfriheten seg veldig for kjøperne.

Det er flott med fortetting og urbanisering av et levende Fredrikstad sentrum. Vi tåler at flere mennesker bor i sentrumskjernen. Men vi må ikke glemme lokalsamfunnene, for det er nok der de fleste barnefamiliene har et ønske om å bo. Vi risikerer at barnefamiliene flytter ut av Fredrikstad for å bosette seg i kommuner som har byggeklare tomter. Vi må gjøre oss attraktive for innbyggere og potensielle innflyttere.

Rødt Fredrikstad etterlyser flere kommunale byggeklare boligfelt der det er anlagt vei og lagt opp vann, kloakk og strøm. Gjerne i forbindelse med eksisterende lokalsamfunn. Men det må ikke gå på bekostning av dyrket mark. Det bør tas sikte på å legge ut 30-40 nye kommunale boligtomter årlig for salg til privatpersoner.

Tomtene bør være av variert størrelse og reguleringsbestemmelser. Et boligfelt bestående av både frittstående eneboliger i ulike størrelser, leiligheter, rekkehus og kommunale boliger for å gi et variert og mangfoldig nabolag.

Rødt Fredrikstad ønsker også å gå tilbake til loddtrekning og ikke høyeste bud. Prisene bør være forlokkende og ligge rett under markedspris for å gi flere en økonomisk mulighet til å skaffe seg tomt. Dette vil også gi positive ringvirkninger for de lokale byggmesterne og mindre byggefirmaene som får mer arbeid.

Vi i Rødt sier ja til voksende lokalsamfunn og et mer attraktivt Fredrikstad, der størrelsen på lommeboka ikke nødvendigvis setter deg fremst i køen.