Det var i gangfeltet mellom gamle Onsøy rådhus og avkjørselen ned til Meny på Ørebekk at ulykken skjedde. Det var like etter klokken 12.00 at Øst politidistrikt kunne melde at politiet hadde rykket ut sammen med øvrige nødetater fordi en eldre mann var blitt påkjørt i fotgjengerfeltet av en traktor.

Mannen ble erklært død på stedet av helsepersonell etter relativt kort tid, forteller operasjonsleder Kari Monsen i Øst politidistrikt.  De nærmeste pårørende er varslet.

Kona var vitne

– Det er på det rene at påkjørselen har skjedd i selve gangfeltet, sier Monsen.

Det var flere personer på stedet som var vitne til ulykken, deriblant den avdøde mannens ektefelle, bekrefter politiet.

– Det er veiarbeider og sperringer i området der – kan det ha hatt noe å si?

– Vi jobber nå både taktisk  og teknisk med å sikre spor. Vi er ute med krimteknikere og representanter fra Statens vegvesens uhellskommisjon. Det blir tatt foto og man samler opplysninger  - både det faktiske vi finner på åstedet i tillegg til å avhøre mennesker som var på åstedet,  sier Monsen.

Storveien stengt

Storveien i Fredrikstad ble stengt som følge av trafikkulykken, ifølge Vegtrafikksentralen. Det er satt opp sperringer over hele veien mellom de to avkjørslene ned til området der Meny ligger, og trafikken ble ved 13.30-tiden dirigert gjennom parkeringsplassen på forretningsområdet.

 

Ifølge politiet vil trolig veien forbli sperret frem til 16.30-tiden.

– Vi antar at veien vil være sperret  i et par timer til, det er iallfall hva vi har estimert med hensyn til arbeidet som gjenstår. Så vidt jeg har fått tilbakemelding om, skal det ikke være utfordringer i trafikken for øvrig, sier Monsen.

Sjåføren ikke avhørt ennå

Politiet ville søndag ettermiddag ikke gå ut med noen antagelser om årsaken til ulykken.

– Det er en av de tingene undersøkelsene på åstedet skal gi svar på, sier Monsen.

Det var ved 14.30-tiden foreløpig ikke foretatt noe formelt avhør av traktorføreren. Ifølge politiet er han sterkt preget av hendelsen, og politiet opplyser at han blir ivaretatt.

– Man vil prøve å få gjort avhør av føreren så snart råd er, sier Monsen.

Førerkortet til traktorsjåføren er beslaglagt.