– Jeg vil ikke bygge jernbane på kvikkleire

For litt over ett år siden vedtok Stortinget at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024.

For litt over ett år siden vedtok Stortinget at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Opposisjonen slakter Stortinget etter at det ble kjent at jernbaneutbyggingen utsettes. – Opposisjonen er direkte uansvarlig, svarer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

DEL

Jernbanedirektoratets avgjørelse viser at det ikke lenger er Stortinget som bestemmer over jernbaneutbyggingen i Norge, ifølge Arbeiderpartiet.

– Dette er triste nyheter for togpendlerne på Østlandet som i årevis har vært forespeilet et bedre togtilbud. Det er oppsiktsvekkende og viser nok en gang at vi har en jernbane i Norge uten politisk styring. Det er altså ikke Stortinget som bestemmer over jernbaneutbyggingen i Norge lenger, sier Sverre Myrli, partiets samferdselspolitiske talsperson.

SV mener befolkningen på Østlandet er ført bak lyset.

– Byggepress i anleggsbransjen brukes som en unnskyldning for å utsette det viktigste jernbaneprosjektet i Norge. Den typen problemer møter visst nok aldri motorveiene på. En løsning er å prioritere jernbanen foran motorveiene. Regjeringen fører isteden en gammeldags og miljøfiendtlig miljøpolitikk for Østlandet, sier transportpolitisk talsmann Arne Nævra.

Kommentar: Jernbaneutbygging i det blå etter tidenes løftebrudd

– Misvisende

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver i en epost til NTB at han mener enkelte skaper et misvisende inntrykk av at hele satsingen er utsatt.

– Arbeidet med InterCity-utbyggingen pågår for fullt. Flere prosjekter er under bygging eller skal straks starte. Vi har mangedoblet planleggingsmidlene nettopp fordi disse prosjektene skal gå fra å være en idé til å bli realisert. Veldig mye av arbeidet er i rute. Men i arbeidet avdekkes også utfordringer som må løses og som tar litt tid. Vi har altså ikke utsatt arbeidet med Intercity-prosjektet slik man kan få inntrykk av, men noen av strekningene vil det ta litt mer tid å ferdigstille, skriver Solvik-Olsen.

Funn av mer kvikkleire enn forventet på strekningen rundt Sarpsborg, er et konkret eksempel på hvorfor ting nå tar mer tid, skriver statsråden.

– Opposisjonen er direkte uansvarlig når de i realiteten mener vi skal se bort fra ny informasjon om dårlige grunnforhold. Jeg vil ikke bygge jernbane på kvikkleire, sier Solvik-Olsen.

– Svært uheldig

Jernbanedirektoratet står fast ved at Intercity-utbyggingen på Østlandet skal utsettes. NHO mener høringen om spørsmålet framstår som en skinnprosess.

NHO er både overrasket og skuffet over avgjørelsen til Jernbanedirektoratet om å ikke endre på fremdriftsplanen til Intercity-utbyggingen.

– For det første er det svært uheldig at Jernbanedirektoratet sår tvil om planene for gjennomføring som er lagt i Nasjonal Transportplan (NTP), sier avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland i en kommentar til NTB.

– For det andre er det oppsiktsvekkende at Jernbanedirektoratet kun en drøy uke etter høringsfristen fastsetter noe som innebærer utsettelser av Intercity. Det til tross for mange tydelige innspill fra NHO, fylker og andre om viktigheten av å opprettholde framdriften. Høringen fremstår i så måte som en skinnprosess, sier han videre.

LES OGSÅ: Nå er det avgjort: Togutbygging på Østlandet utsettes

Intercity-triangelet

For litt over ett år siden vedtok Stortinget at det skal bygges dobbeltsporet jernbane mellom de sentrale byene på Østlandet innen 2024.

Bane Nor har konkludert med at dette er urealistisk, og Jernbanedirektoratet så ingen grunn til å overprøve denne vurderingen da forslaget ble sendt på høring i april i år. Forslaget innebar utsettelse av dobbeltspor til Fredrikstad med tre år, Hamar med to år og Hønefoss med fire år.

Det er kommet over 100 høringssvar. Men ifølge VG har direktoratet ikke gjort noen særlige endringer i framdriftsplanen. Direktoratet la onsdag fram handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018–2029 onsdag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken