Disse vil bli nye sogneprester i Fredrikstad

Totalt 12 personer, sju kvinner og fem menn, har søkt på to sogneprestembeter i Domkirken og Glemmen menighet.