Gå til sidens hovedinnhold

Diskuter bibliotek som tjeneste og bygningsmassen hver for seg

Artikkelen er over 1 år gammel

Biblioteksjef Tora Klevås gleder seg over engasjementet i debatten om biblioteket, men vil dele den: Først en debatt om innhold og tjenester, deretter om dagens bygg eller nybygg. Maksimalt 20 prosent av befolkningen bruker biblioteket – og Klevås vil vite hvorfor.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Folkebibliotekene er inne i en brytningstid der ny folkebiblioteklov stiller nye krav til bibliotekenes samfunnsoppdrag. Vi i administrasjonen har derfor fått i oppdrag av bystyret å utrede fremtidsbiblioteket i Fredrikstad. Dette arbeidet starter nå.

Utredningen skal gi oss kunnskap om hva et tidsriktig bibliotek inneholder av kvaliteter og funksjoner som skal svare til innbyggernes forventninger i mange år fremover. Særlig må biblioteket som møteplass og byromstorg vektlegges, i dette ligger både samfunnsutviklings- og byutviklingsperspektiver.

Vi registrerer gledelig den massive debatten og oppmerksomheten som de siste uker er gitt bibliotekets fremtid, sist med over 50 arkitekter som har sterke og kvalifiserte meninger om arkitektur. Omtalen slår også positivt ut på besøks- og utlånstallet som har vist et forsiktig oppsving her i starten av 2020.

VI håper imidlertid debatten i det videre vil preges av en bibliotekdebatt og at man kan fri seg fra en bygningsdebatt. Vi tror det fint er mulig at å diskutere bibliotek som tjeneste og bygningsmassen hver for seg.

Kjernen i utredningen blir å undersøke hvorfor bare maksimalt 20 prosent av befolkningen bruker oss. Det er altså omkring 60.000 innbyggere som ikke bruker bibliotekene, og vi kan da ikke oppfylle det vi er satt i verden for å gjøre, nemlig «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet» (utdrag fra Bibliotekloven).

Debatten bør handle om hva bibliotekets rolle skal være i by og lokalsamfunn som en arena med mål om flere deltagende og aktive barn, unge og eldre som finner dette som en lavterskelarena for både kunnskapssøken og sosial interaksjon med andre.

Vi kan ikke foregripe en slik beslutning før vi vet hva bibliotekets oppdrag i by og samfunn skal være. Når utredningsarbeidet nå starter opp lover vi en bred medvirkningsprosess fra flere miljøer.

Kommentarer til denne saken