FEAS taper flere titalls millioner kroner på kostbar strøm som forsvinner, referer Fredriksstad Blad med Fredrikstad Energi som kilde. Nettet lekker ikke, kommer som svar fra både fungerende konsernsjef, Ronny Berg, og adm. direktør i Norgesnett, Mona Askmann.

Men pengestrømmen fra 98.000 nettkunder har siden 2008 lekket som en sil til direktørselskapet Fredrikstad Energi (FEAS).

FEAS er et papirselskap som ble opprettet som et aksjeselskap i den hensikt å slippe det ubehagelige innsyn som et kommunalt nettselskap må leve med. Selskapet har vært ledet av Trond Andersen, som nå har trukket seg. Ledelsen består derfor pr. dato av sju personer, hvorav fire direktører med sans for egne bonuser. Jobben disse gjør, er i hovedsak å utnytte nettkundene så langt som mulig innen regelverkets ramme. Som generalforsamling i seks år, har ordfører Jon-Ivar Nygård godkjent pengetapping på vegne av Arbeiderpartiet med føyelige samarbeidspartier – bystyrets flertall – og en tafatt opposisjon.

Norgesnett – nettkundenes selskap

Nettkundene har fra strømnettets tidlige morgen betalt alle kostnader knyttet til å få levert strøm. Innkjøp av stolper, kabler, utbygging, drift, varmetap i nettet, lønn til ansatte, bonuser til direktørklubben mm. Har selskapet overskudd i regnskapet, er dette kundenes penger. Blir det underskudd, blir tariffene forhøyet. Utbytte skal gå til eier.

Styret i Norgesnett (skiftet navn 2016) har siden 2008 i snitt lånt bort til direktørselskapet ca. 100 millioner kroner pr. år. Pengene betales tilbake påfølgende år, samtidig som man opptar nye lån hos kundene ved for høye tariffer. Pengene går til «konsernkonto» som disponeres av direktørselskapet som selv ikke produser verdier, men tap. Renten er Nibor, for tiden 0,32 prosent.

Vi registrerer at adm. direktør i Norgesnett og konserndirektør i papirselskapet FEAS, Mona Askmann, fikk økt samlet lønn og godtgjørelser fra 2019 til 2020 med 132.532 kroner til 2.048.000, betalt av nettkundene. Ren lønn og bonus steg med 79.300 til 1.782.619 kroner. Styrehonorarene økte med 28 prosent. Godt samspill. Nettkundene betaler.

Utbytte til direktørselskapet

Utbytte fra et nettselskap skiller seg fra vanlige selskaper som tar ut utbytte basert på overskudd. Nettselskapet betaler utbytte basert på den driftskapitalen nettkundene selv har betalt. Logisk? Nei, men meget nyttig for eier som her er Fredrikstad og Oslo kommuner som er sikret utbytte uavhengig av Norgesnett sitt regnskap. Det vil si om pengene kom til kommunene.

Nei, smarte direktører har skaffet seg god kunnskap om hvordan man håndterer et statlig regelverk som er bygget på anstendighet og tillit til kommunal forvaltning, og ikke har tatt høyde for manglende ansvar hos lokale politikere. Det redegjøres ikke for de store overføringene fra Norgesnett til FEAS som for eksempel konsernbidrag på 60 millioner kroner.

Utbytte for 2020 var 81,6 millioner kroner

Vi har tidligere påvist at direktørselskapet i de seneste år har fått overført alt utbytte fra Norgesnett, på til sammen ca. 430 millioner kroner. I tillegg kommer utbytte for 2020 – 81,6 millioner. Disse årsregnskapene, som generalforsamlingen har godkjent, gir ingen opplysninger. Men bonus til direktørene deles ut uavhengig av problemene direktørselskapet sliter med. Nygård sitter som generalforsamling på vegne av Fredrikstad bystyre og synes å ha full støtte i sine disposisjoner fra samarbeidspartiene. Hvor er samfunnsplikten?

Konstruerte lån

Det er velkjent at direktørselskapet gjennom årene har sørget for et betydelig låneopptak som blant annet har krevd ny kapitalinnsprøytning. Siden direktørselskapet ikke skaper årlige verdier selv, må Norgesnett som får alle sine utgifter dekket, tappes ytterligere. Det er derfor konstruert, noen vil si manipulert frem, et regnskapstriks der Norgesnett ble skyldig direktørselskapet 759 millioner kroner som lån det betales renter for. Det ble i 2019 opplyst at renten var fem prosent pluss Nibor. Rentene er penger som skulle vært utbetalt til Fredrikstad kommune og Fortum (Oslo kommune 49 prosent).

Stopp galskapen

Ifølge Fredriksstad Blad jobber styret i FEAS med å finne ny adm.dir. etter Trond Andersen. Han skal fungere som rådgiver med lønn som blir direktører i store verdiskapende bedrifter til del. Det er bare ett selskap som må punge ut – Norgesnett.

Vi forutsetter at innbyggerne i Fredrikstad etter hvert vil skjønne at denne finurlige tapping av nettkundene og Fredrikstad kommune ikke kan fortsette. At dette har vært godkjent av Arbeiderpartiet med sine tause støttepartier, er ikke til å tro. Bystyret må nå våkne og ta grep. All fornuft tilsier at Norgesnett og andelen i Nettpartner beholdes, og det pengeslukende, men verdiløse direktørselskapet, legges ned. Resten må selges.