FN siste klimarapport som ble presentert 9. august, forteller oss at nå har vi liten tid. Liten tid hvis vi skal stoppe irreversible endringer for jordkloden, endringer vi ikke ønsker.

Klimarapporten slår fast at klimaendringene er menneskeskapte.

Alarmklokkene er øredøvende og bevisene uomtvistelige. Klimautslippene fra forbrenning av fossilt brensler og avskoging kveler planeten vår og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker. Land bør avslutte all ny leting og produksjon av fossilt brensel, og flytte subsidier over til fornybar energi» – FNs generalsekretær António Guterres.

Hvis vi skal unngå at temperaturen på jorda stiger over 1,5 grader må vi gjøre store tiltak raskt.

FNs klimapanel slår fast at ekstremvær vil være voldsommere og komme med hyppige mellomrom. Ekstrem tørke, skog- og jordbranner, ekstreme nedbørsmengder med flom og oversvømmelser følger i kjølvannet av klimaendringene. Matproduserende områder tørrlegges og drikkevann forurenses og ødelegges. Konsekvensene er mange og store.

I et slikt lys, er det å fortsette å lete etter olje meningsløst. Vi må avvikle oljeindustrien på en styrt måte samtidig som vi bygger ut grønne arbeidsplasser. Vi må bruke subsidiene som oljenæringen mottar til å utvikle grønne energiformer og grønne næringer. Hydrogen utvunnet av gass er ikke et alternativ, kun et skalkeskjul for å fortsette med oljeutvinning.

Ja, det går an, flere kunnskapsmiljøer har sett på ulike scenarioer om hvordan vi kan løse dette, og akkurat nå har vi fortsatt tid igjen til at vi kan styre nedbyggingen. Om 10–20 år er det sannsynligvis for sent. Hvis ikke vi tar grep, vil utviklingen styre menneskehetens skjebne.

I Norge er vi tross alt heldige, vi har ressurser som gjør at vi kan greie en omstilling og vi har infrastruktur nok til å kunne endre.

Men dette klarer ikke Norge alene, vi må ha alle verdens land med oss. FN må sitte i førersetet og lede nedtrappingen av utslipp til atmosfæren og stoppe avskoging av de store, oksygenproduserende skogene.

Norge må som system gjøre sin del, og hver og en av oss kan hjelpe til med en grønnere livsstil ved å tenke oss om litt. Vi må forbruke mindre ressurser, kjøpe færre klær, gjenbruke og selge det vi ikke trenger, reise mindre og spise mindre rødt kjøtt. Og når vi spiser kjøtt er norsk kjøtt det beste alternativet. Som forbrukere kan vi være med å styre samfunnet i grønn retning ved å si nei takk til oksekjøtt produsert i Argentina som eksempel.

Naivt synes du? Nei, dette er ikke naivt. Det er derimot naivt å tro at vi kan fortsette å leve som før med øreklokker og skyggelapper, så får verden gå sin skjeve gang.

Gi din stemme til et grønt alternativ denne gangen. SV er et slikt alternativ, da vet du også at du samtidig stemmer for mer rettferdig fordeling, offentlig eldreomsorg, barnehager og skoler samt sosial boligbygging for å nevne noe.

Nå trenger vi modige politikere, som tør å ta klimautfordringene på alvor, som tør å tenke i et langt perspektiv og som tør å være på lag med fremtiden.

«Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blant dere er kalt.» Rudolf Nilsen.

Godt valg.