Hvor har Hvaler-ordfører Eivind Borge (Frp) denne dokumentasjon fra; 200 timer som "bare forsvinner"?
Her provoserer ordfører tillitsvalgte og ansatte med slike usannheter og påstander. Vi er ikke ferdig med hverken drøftinger eller forhandling, om feks en økonomisk kompensasjon for enkelte yrkesgrupper som har krav på det hvis arbeidstiden forandres, det har du glemt å ta med i ditt regnskap Eivind. Du som har din hverdag i rådhuset kan innhente oppdatert dokumentasjon,før du går ut i avisen med slike påstander. Da ville du nok få bekreftet at ditt regnestykke og tall ikke stemmer!!
Alle har rett spisepause,det er hjemlet i arbeidsmiljøloven, betalt eller ikke betalt. Hvaler kommune har i mange år hatt og har betalt spisepause, hvor de ansatte er tilstede og er tilgjengelige. Vi mener det er til det beste for innbyggere og brukere. Og de ansatte ønsker å ha det slik, de spiser der det passer og er tilgjengelige.

Dere har et vedtak på betalt spisepause og mitt eksempel, litt annerledes enn byggmesteren din Eivind.
Da skal for eksempel legekontoret stenge en halvtime og ingen tilgjengelig, det er vel ikke effektiv tjenesteyting og god service? Eller hva med biblioteket, en time stengt midt på dagen.

Budsjettforhandlingene 2017 fremmet FRP, Høyre, Styrbord og Miljøpartiet Det Grønne eller "fant på eller kom på" en fantastisk ide at her kunne man bygge 10 eneboliger ved å vedta at nå skulle det innføres ubetalt spisepause.
Siden det vedtaket ble fattet, er det gjennomført drøftinger med administrasjon og arbeidstakerorganisasjonene, men ennå og vi skriver 13 juni 2019 har ikke dette latt seg gjennomføre.
Men det som er et resultat av dette vedtak ute i organisasjon er:ansatte som er bekymret for hvordan dette skal gjennomføres, blir det dårligere tjenester og hvilket tilbud til brukerne vil dette medføre. Ansatte er effektive og lojale.

Er nok ikke så lett å gjennomføre i praksis som Ordfører fremstiller sitt eksempel å ringe til en byggmester å be om en pris på tjenesten.

Valgkampen er visstnok i gang, FRP anbefaler ansatte, brukere, innbyggere til å velge å bruke sin stemme på de.
Ja, da vil det fortsatt bli mulighet for tanker/forslag om privatisering og det igjen vil gi dårligere pensjon.
Anbud og dårligere arbeidsvilkår for ansatte, mener Fagforbundet. Vi klarte å få stoppet dette tidligere, men det er ikke sikkert det lar seg gjennomføre en gang til.
Og sikkert enda fler "lure "forslag som går utover arbeidshverdagen til de ansatte.

Fagforbundet ønsker ansatte og brukere et godt valg og vi kommer til å følge med på hva som kommer fra de politiske partiene i tiden fremover