Dette er krisepakka fra Viken – slik skal næringslivet hjelpes

Viken fylkeskommune bidrar med nesten 100 millioner kroner for å støtte næringslivet i koronatiden. Pengene skal blant annet gå til forskning, bedriftsintern opplæring og næringsutvikling.