Meningsmålingene viser at mange velgere er opptatt av en enkelt sak og velger parti ut fra den saken. Klima er den viktigste av slike saker. Og klimasaken er heldigvis et av temaene som får mest oppmerksomhet i årets valgkamp. Et tema som skaper sterke følelser og stort engasjement både i avisspaltene og i kommentarfeltet. Dessverre tar følelsene noen ganger overhånd, og negative karakteristikker av meningsmotstandere får dominere. Dessverre fordi den viktige debatten ødelegges på denne måten. Og dessverre fordi det kan skape politikerforakt og være en fare for demokratiet.

Jeg blir noen ganger spurt om hvorfor jeg som er opptatt av klimasaken, kan være Høyre-politiker. Og jeg blir like overrasket hver gang. Min politiske grunntanke er verdikonservativ. For meg betyr det at vi skal forvalte og bevare verdier. Samtidig som vi utvikler samfunnet og verden til beste for alle - i dag og i morgen. Jeg er også opptatt av individets frihet og ansvar. Våre valg og handlinger er viktige - både for oss selv, våre nærmeste, våre omgivelser, vår samtid og vår fremtid. Dette stemmer veldig godt med Høyres klimapolitikk. Som statsminister Erna Solberg nylig skrev i sitt blogginnlegg om klimaspørsmålet:

"Vi har bare én klode. Den er en arv fra våre forfedre, og et lån fra våre barn. Vi skylder fremtidens generasjoner å overlate dem naturen, klimaet og vårt biologiske mangfold i minst like god stand som vi selv overtok det."

Menneskeskapte klimaendringer er det største problemet verden står overfor. Dette er FNs klimapanel og verdens forskere enige om. Høyere temperaturer, ekstremvær og svekkede økosystemer setter selve livsgrunnlaget vårt på spill og truer velferd og vekst. For å forhindre dette, er vi nødt til å kutte utslippene våre. En god klimapolitikk får utslippene ned og skaper nye muligheter for folk. En god klimapolitikk er også god næringspolitikk. Dette er Høyres klimapolitikk. Vi kutter utslippene, ikke utviklingen. Ved å få til grønn omstilling vil vi skape nye grønne arbeidsplasser for fremtiden.

Åtte år med Høyre i regjering har vist at utslippene går ned. Vi har vedtatt ambisiøse norske klimamål og lagt frem en forpliktende klimaplan. Høyre har innført et grønt skatteskifte og skapt verdens raskeste omstilling av transportsektoren. Med satsingen på karbonfangst og karbonlagring i prosjekt Langskip har Høyre i regjering lansert det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne. Og vi har støttet fremtidens klimaløsninger med milliarder av kroner.

I de neste fire årene vil Høyre gjøre det mer lønnsomt å velge klimavennlige løsninger. Vi vil fortsette den grønne transportrevolusjonen. Alle nye personbiler og lette varebiler skal være utslippsfrie i 2025.

Høyre vil fullføre storskalatesting av karbonfangst, etablere et marked for hydrogen med hydrogenknutepunkter og tildele konsesjoner for bunnfast og flytende havvind. Dette er fremtidens klimaløsninger.

Klimapolitikken er en global dugnad der alle må bidra. Vi i Norge må gjøre vår del av jobben både hjemme og ute. Høyre er garantisten for klimasamarbeid med EU.

Og Høyre vil at kommuner, offentlige etater og staten skal stille krav til klima- og bærekraft. Dette sikrer vi ved å bruke statens innkjøpskraft. Alle offentlige kjøp av personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy, alle nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass og minst ett nytt fergesamband skal bruke hydrogen. Innen 2025 skal vi ha fossilfrie bygge- og anleggsplasser. Og Høyre vil at Statsbygg skal gå foran og sette nye standarder for klima- og miljøvennlige bygg og byggeprosjekter.

Når vi vil skape en endring, er det beste å gjøre mer av det vi vet virker. De siste åtte årene har vist at Høyres klimapolitikk virker. Derfor trenger vi mer Høyre-politikk