Dette er grunnen til at sykkelveien er gravd så bred

God plass: Det ser ut til at den nye gang- og sykkelveien langs Haldenveien mellom Begby og Borge gravlund blir veldig bred. Men det er bare i byggeperioden, til slutt skal den være tre meter i bredden.

God plass: Det ser ut til at den nye gang- og sykkelveien langs Haldenveien mellom Begby og Borge gravlund blir veldig bred. Men det er bare i byggeperioden, til slutt skal den være tre meter i bredden. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Den nye gang- og sykkelveien langs Haldenveien mellom Begby og Borge skal ikke bli så bred som det ser ut til.

DEL

Etter at lokalmiljøet har ventet i mer enn 20 år på gang- og sykkelvei fra Begby til Borge kirke, startet prosjektet endelig i september.

Traseen skal gå langs Haldenveien på høyre side i retning Skjærviken. Her er det dyrkbar jord. Som Fredriksstad Blad har omtalt, skal de 15 målene som forsvinner i utbyggingen, erstattes.

Ender opp på tre meter

Gravearbeidene har imidlertid fått mange til å undre seg.

Det er nemlig et svært bredt felt som anlegges, minst like bredt som selve kjøreveien.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Tore Veum, forklarer hvorfor:

– Det er fjernet matjord på et bredere areal langs eksisterende vei blant annet for å ha som anleggsområde når vi jobber. Selve gang- og sykkelveien blir til slutt tre meter bred.

Den nye strekningen for myke trafikanter skal belyses med lyktestolper. Det vil også komme bilistene til gode, ettersom Haldenveien her er veldig mørk, særlig på vinterstid.

Koster 87 millioner kroner

Gang- og sykkelveien blir på 2.200 meter. Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma, hvor en del av finansieringen kommer fra bompenger.

Veien vil trolig være ferdigbygd høsten 2021. Kostnaden ligger på rundt 87 millioner kroner.

Detaljreguleringsplanen ble godkjent av bystyret i april i fjor. Oppstarten lot vente på seg fordi en grunneier og en forpakter klaget på vedtaket som også inneholder utbedring av krysset ved Borge skole (fylkesvei 130/Vardeveien).

Her er alt du bør vite om bomringen som kommer i Fredrikstad

Bypakke Nedre Glomma

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken