Tore Honoré Bøe viser utstillingen «thinking INSIDE the box – twenty years with the acoustic laptops».

Utstillingen er en retrospektiv installasjon som oppsummerer tjue års arbeid med «the acoustic laptops». Dette er helt enkle trebokser fylt med små trivielle objekter som gir lyder man ellers ikke legger merke til, enten gjennom en innebygd kontaktmikrofon eller rett på bordet. Boksene er skulpturelle, med klare lenker til kunst- og samtidsmusikkhistorien. De er videre et utgangspunkt for en svært taktil og direkte opplevelse, en akustisk detox. Erfaringsmessig oppmuntrer de gjerne til konversasjoner, refleksjoner og kommentarer rundt den digitale verden.

Signe Lidén viser separatutstillingen «Vannbåren».

Inspirert av begrepet Beguen, som både beskriver en sanselig erfaring med omverdenen og på samme tid er et normativt begrep, har Lidén gjort lydopptak på steder i og langs Glomma og elvas utløp i fjorden. Der opptakene har funnet sted, har Lidén undersøkt både eksisterende og potensielle vannbårne begreper. Lidéns arbeid utforsker relasjoner mellom sted, sansing og tid. Gjennom feltopptak, instrumentbygging og samtaler tilnærmer hun seg sted som noe i konstant tilblivelse gjennom geologiske, biologiske og atmosfæriske prosesser, samt sosiale og økonomiske relasjoner.

Susanne Kathlen Mader viser separatutstillingen «On the move».

I utstillingen setter Susanne Kathlen Mader maleri/ tegning i blandet teknikk på papir i dialog med skulptur i sveiset stål. Ulikt i både formspråk og teknikk har disse to verkgrupper allikevel en tett sammenheng; de har betinget hverandre. I møtet oppstår en annen mening enn hvert arbeid sett enkeltvis. Kunstneren gransker potensialet i samspillet mellom verkene og utstillingsrommet. På Østfold kunstsenter er det første gang at hun viser denne verkskombinasjonen. Les mer om utstillingen her

Hedvig Glomsrød Sommerfeldt viser utstillingen «Hamret» i kafé ØKS.

I denne utstillingen viser kunstneren anheng som er laget med korpus-teknikk. Når man former et volum, vil den ofte likne en ballong eller et egg. Hos disse formene ser det ut som at luften har gått ut, og formen er på vei til å skrumpe inn igjen. Den egentlige så harde metallformen ser myk og organisk ut, og kan gi ulike assosiasjoner hos betrakteren. Les mer om utstillingen her

Utstillingen står til 22. mars. Les mer her.