Kjære stortingskandidater, nå er det under 50 dager igjen til valget. Vi i NHO Viken Oslo og våre medlemsbedrifter ønsker nå å utfordre deg på hvordan du kan bidra til å skape flere lønnsomme arbeidsplasser når du fra høsten av tar plass på Stortinget.

Det er gode folk i sunne bedrifter som skaper verdiene vi skal leve av. Samarbeid mellom folk, seriøse bedrifter og det offentlige er grunnlaget for den gode norske velferdsstaten, og utviklingen av samfunnet – lokalt, nasjonalt og globalt. Dette er den norske oppskriften.

Historisk mange står utenfor arbeidslivet nå, men samtidig mangler seks av ti bedrifter den kompetansen de trenger. Bedriftene er opptatt av å tette dette kompetansegapet. Mangel på kompetanse betyr tapt verdiskaping.

Det er bedriftene som skaper verdiene som trengs for å opprettholde gode velferdstjenester. Det er bedriftene som skaper jobbene folk trenger som gir liv til både by og bygd. Det må skapes 250.000 nye jobber i privat sektor frem mot 2030. Det betyr at vi i Viken og Oslo må ha ambisjoner om å skape 50.000 nye jobber i Viken og 50.000 i Oslo.

Bedrifter trenger infrastruktur for å kunne sikre god og effektiv verdiskaping. Varer må frem til markedet, og folk må komme seg enkelt på jobb. I tillegg trengs bredbånd slik at hele vår region kan ta del i det digitaliserte arbeidslivet og skape enda flere arbeidsplasser i Viken og Oslo. Bare på den måten kan vi sette bedriftene i stand til å skape løsninger på så vel store som små problemer, og skape produkter og tjenester som samfunnet kan dra nytte av.

Mange nye jobber vil komme som følge av grønn vekst. Her går bedriftene foran i jakten på nye løsninger. Noen stikkord her er energiomstilling, sirkulærøkonomi og klimatilpasning. Vi må også ha en politikk der høye klimaambisjoner følges opp med målrettede tiltak og virkemidler. Et sted å starte er å sørge for at det offentlige etterspør grønne løsninger og lar dette gjennomsyre alle deler av deres anskaffelser.

Det er gjennom samarbeid vi løser de store utfordringene – offentlig og privat – lokalt, nasjonalt og globalt. Derfor har jeg nå oppsummert det aller viktigste for bedriftene i vår region. Nå gleder vi oss til å høre fra deg, hvordan du som stortingsrepresentant vil bidra til samarbeidet for å skape flere lønnsomme arbeidsplasser i vår region!