– Vi er veldig glade for å få slike oppdrag.

Det sier Predrag Gojkovic. Han er arbeidsleder for A-laget i Nav, tidligere kjent som prosjektet «Innsatsgjengen».

Det er en ordning for unge mellom 18 og 30 år som mottar økonomisk stønad fra Nav, som sosialhjelp.

De har en aktivitetsplikt, noe som betyr at de er forpliktet til å delta i aktivitet for å få ytelsene.

Alle slags oppdrag

– A-laget tar imot alle slags oppdrag, bare det ikke konkurrerer med vaktmestertjenester. Å dele ut strøsand til eldre hjemmeboende er en perfekt jobb for oss, forteller Gojkovic.

Etter at vinteren satte inn for fullt i Fredrikstad, kom nemlig kommunens avdelingslederen for mat, vaskeri og praktisk bistand på ideen om at A-laget kunne hjelpe eldre på det glatte føret.

Når is og snø dekker trapper, inngangspartier og oppkjørsler, er det vanskelig for dem å bevege seg ut av huset. De som jobber i hjemmehjelpen, har imidlertid ikke tid til å strø i tillegg til de andre oppgavene de har.

A-laget har derfor tatt på seg jobben med å hente strøsand ved Fjeldberg sykehjem og kjører den ut til forskjellige privatadresser.

Hjelpes ut i jobb

– De eldre setter stor pris på det. Det har jo bare vært is rundt omkring, sier Predrag Gojkovic.

Tiltaket «Innsatsgjengen» var først et prøveprosjekt i Fredrikstad kommune. Det skal bidra til å styrke unge på stønad slik at de lettere blir selvforsørget og kommer seg videre med utdanning eller ut i jobb.

Prosjektet hadde så gode resultater at det ble rullet ut i hele landet fra 1. januar 2017.

– Det er viktig at ungdommene har noe å gjøre. De kan være i A-laget et par måneder, så hjelper vi dem videre, forklarer Gojkovic.