«Jeg er skuffet over at tillitsvalgte klapper i hendene over dette sammen med administrasjonen. Riktig løsning er høyt faglig kompetente personer som er ansatt og jobber ute i boligene vi skal ha i byen vår – den lille verdensbyen», sier Laabak med henvisning til kommunens visjon.

Som tillitsvalgte er vi glade for at vi deler Laabaks syn på at vi ønsker faglig kompetente personer ute i boligene vi skal ha i byen vår. Vi antar at han mener i avlastningstjenesten når han refererer til boliger, det er jo avlastningstjenesten vi snakker om.

At Laabak er «skuffet over at tillitsvalgte klapper i hendene over dette sammen med administrasjonen», finner vi noe pussig. Tenker Laabak at tillitsvalgte alltid må være i opposisjon mot administrasjonen?

Mangler han forståelse for vår rolle?

Har Laabak vært i dialog med tillitsvalgtes organisasjoner for å høre hva de mener?

Som tillitsvalgte skal vi ivareta våre medlemmer, og sikre deres rettigheter. Dette skjer gjennom dialog med medlemmer og arbeidsgiver. Vi er tett på hele veien.

Furutun-saken vekker sterke følelser og har sterke meningsbærere langt utenfor kommunegrensene. Som tillitsvalgte opplever vi en polarisert debatt, som med hell i større grad kunne tatt utgangspunkt i fakta og i dagens situasjon for tjenestene. Dagens situasjon er blant annet en lav grad av heltid, 3.500 skadeavvergende tiltak så langt i år og en tjeneste som er sprengt på kapasitet.

Vi stiller oss undrende til at ledende politikere i Fredrikstad tilsynelatende ikke tar ansattes sikkerhet mer alvorlig. Frp foreslår at tjenesten skal fortsette som videre, i uegnede lokaler med ansatte som går på jobb hver dag i risiko for å bli utsatt for voldshendelser.

Er dette forsvarlig?