Arkitekt Jarl Ture Vormdal fra Griff Arktitektur forsvarer i et innlegg26.04. hotellplanene på Hvaler. Det fremsettes en del påstander som bør kommenteres nærmere.

I innlegges fremstilles det som et godt grep at hotelltomten er trukket vekk fra nasjonalparken, noe som reduserer belastningen på den vernede sonen. Her kan det bemerkes at hotellkomplekset vil komme ca. én kilometer fra nasjonalparken, noe som vanskelig kan karakteriseres som noe spesielt godt grep av betydning. En mer sannferdig fremstilling er vel at hotellkomplekset er planlagt bygd nær nasjonalparken.

Videre anføres det i innlegget at en plassering mer kystnært ville gitt helt andre konsekvenser for naturmiljøet og ville økt slitasjen på de mest sårbare områdene langs strandsonen. Jeg vet ikke om det er bevisst, men å omtale en plassering en plassering ca. 200 meter fra sjøkanten som noe annet enn kystnært blir unektelig noe parodisk.

Og når vi nå snakker om parodi, så tar det litt av når det refereres til storslåtte byggverk som pyramidene i Giza og Golden gate bridge i San Francisco. Hva vedrører pyramidene, så er disse altså bygget i et ørkenområde, preget av et sandfylt terreng og klima med liten eller ingen vegetasjon.

Hvaler er ikke noe ørkenområde, og arkitekten har misforstått grovt hvis han legger til grunn at Hvaler trenger å bygge en identitet via et byggverk. Hvalers identitet er først og fremst naturen, og et slikt byggverk vil være egnet til å svekke denne identiteten. Det samme kan for øvrig sies om å skvise inn 140 hytter i det samme området. Det er også på tegnebrettet.

Det hører også med i bildet at Spjærøy har et areal som er ca. en fjerdedel av Kirkeøy, så det er ikke så underlig at politikere vurderer andre plasseringer av et hotell på Hvaler. I denne forbindelse er det verdt å merke seg at betydningen for dyre- og fuglelivet på en liten øy som Spjærøy ikke er berørt i innlegget til Vormdal, selv om han kommenter betydningen for landskapet.

Det siteres: «For mange oppleves kanskje noe av dette som at det forstyrrer landskapet, men like mange eller flere, føler at byggverk kan forsterke naturopplevelsen ved å plassere mennesket (bygget) i den naturlige sammenhengen og på den måten skape en historie. Er det ikke derfor vi elsker det gamle naustet ved sjøen?»

En analogisering mellom sjøbuer i et gammelt kystfiskermiljø på Hvaler og et 80 meter høyt hotell er kanskje ikke det mest treffende, for å si det svært forsiktig, og er vel illustrerende for hvor vanskelig det er å forsvare prosjektet.