Gå til sidens hovedinnhold

Det store flertallet har sett seg lei på at noen få ødelegger alt Tambourafdelingen har jobbet for

Artikkelen er over 2 år gammel

27 medlemmer av Tambourafdelingen gir styret sin fulle støtte i konflikten med «en håndfull svært veltalende og ressurssterke personer med stort nettverk og kontakter som siden i sommer har skapt mye turbulens innad i foreningen».

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har stormet rundt Tambourafdelingen - Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704 (KFT) de siste ukene. En håndfull svært veltalende og ressurssterke personer med stort nettverk og kontakter har siden i sommer skapt mye turbulens innad i foreningen, og den siste tiden har de også fått oppmerksomhet i media. De presenterer sine historier som om de har medlemsmassen bak seg, og at de taler medlemmenes sak mot styret i avdelingen. KFT har nå hatt årsmøte hvor nær 100 prosent av medlemmene var til stede, eller representert med fullmakter. Dette var tidenes beste oppslutning på et årsmøte i KFT.

Det store flertallet av medlemmene har sett seg lei på at noen få ødelegger alt det som KFT har jobbet for siden foreningen ble stiftet. Det blir selvsagt bare spekulasjoner hva de har ønsket å oppnå, men det har på ingen måte bidratt til å bygge samhold og fellesskap i KFT eller vise fram avdelingen som en seriøs forening som brenner for historisk formidling, og som ønsker å sette Fredrikstad og Gamlebyen på kartet! Den gjengse oppfattelsen av disse få personene, er at de forsøker å stikke kjepper i hjulene våre når de ikke får det som de selv vil.

Dessuten er flere av dem svært sjelden å se på våre oppdrag og samlinger. Under dekke av at de vil redde foreningen og styre etter eget forgodtbefinnende, skriver de en rekke avisinnlegg med falske rykter som dessverre blir til «sannheter» ved at de gjentas gang på gang. Det har vært fremsatt påstand om at 26 medlemmer støttet et brev med kritikk av et styremedlem. Dette er feil. Det ble skrevet et brev som ble støttet av en liten gruppe, men det ble ikke undertegnet av de navnene som var påført som underskrivere etter de ble kjent med hele innholdet i brevet.

Vi håper at vår tale er tydelig; denne typen oppførsel er ikke ønsket hos oss!

Allikevel lagde Fredriksstad Blad en sak på hendelsen, og hengte ut personer offentlig, på feilaktig grunnlag. Enhver organisasjon har uenigheter og interne stridigheter, og det lufter alltid på toppen, enten det er i det offentlige, private næringsliv eller frivillige organisasjoner. Lederverv er utsatte, og selvfølgelig sjeldent enstemmig valgt. Men, i motsetning til hva som er hevdet i media den siste tiden, så har vi demokrati i Tambourafdelingen. Leder og styret er valgt av medlemmene.

Etter årsmøtet er vi dessverre tre færre medlemmer. Eksklusjon har aldri før skjedd i vår forening, da vi stort sett består av tolerante og storsinnede personer. Vi så dessverre ikke annen mulighet enn å ekskludere de personene vi mente tydelig gikk imot vår formålsparagraf. Avstemningen hadde overveldende flertall. Og medlemmenes tale er klar; den slags oppførsel vi har sett gjennom hele 2018 og ekstra forsterket den siste tiden, er ikke ønsket av flertallet. Både medlemmer og styret har fått beskyldninger mot seg i media som er usannheter, og selvfølgelig vanskelig å forsvare seg mot.

Les også

Tambourafdelingen med ny leder etter kaotisk årsmøte

Avdelingens aktiva, kontaktnettverk og anseelse er i en egen klasse i denne typen foreninger i Norden, og det vil være en risiko for kuppforsøk når nok personer av denne «kaliber» samler seg. Vi håper at vår tale er tydelig; denne typen oppførsel er ikke ønsket hos oss! Og det er ikke styret som har tvunget oss til å mene det. Vi føler oss ikke tvunget til å kle oss i gamle antrekk og formidle historie, slik det hevdes. Vi gjør dette frivillig, fordi vi liker det, for byen vår og fordi vi brenner for formidling av dens historie. Det vi derimot ikke liker, er å bli beskyldt for å være underkuet og skremt av ledelsen. Den omtalte sjikaneringen avdelingen har opplevd har kommet fra de nå ekskluderte medlemmene, mot styret og andre medlemmer.

Mangeårige leder varslet allerede for to år siden at han ikke ønsket å stille til gjenvalg. Men årsmøtet ville det annerledes, og han ble overtalt til å gå på en periode til. Årsmøtet ville dette med hensyn til kommende byjubileum. Det har lenge vært kjent lenge at leder ikke ville stille til gjenvalg i 2019. Han har ytret ønske om å tre til side for nye krefter, men selvfølgelig fortsette som medlem og den ressurs han er for oss. En ny leder skal både være egnet og ikke minst villig til å ha dette vervet.

Vi er kritisert for at vi holdt lukket årsmøte. Siden etableringen i 1996 var årets møte det første der media ikke var ønsket. Dette av hensyn til personvernet til de tre som var foreslått ekskludert. I lys av omtalen avisene har gitt oss i dagene før årsmøtet, stemte også medlemmene over om en journalist skulle få slippe til etter eksklusjonssakene. Dette var ikke ønsket. Vi leser også medborgeres kommentarer under de mange artiklene. Kommentarer fra personer som kun kjenner saken fra én side, nemlig det som er presentert i avisene.

Fredriksstad Blad har varslet at de har innført strengere moderering av kommentarfeltene. Det er bra fordi vi, den store medlemsmassen, har ikke villet skrive innlegg i avisen før etter årsmøtets konklusjoner grunnet alle feilaktige og stygge kommentarer som dukker opp i avisen. Avisene har vært fulle av innlegg fra én side i saken, både av leserbrev og fra journalister, uten at de har forsøkt å få en balanse som ville gitt leserne en følelse av sannhetsgaranti for det som er skrevet. En usannhet har lett for å bli en «sannhet» bare den gjentas ofte nok. Der er redaktøransvaret viktig både for å gi avisen troverdighet gjennom fokus på sak og redigering av leserinnlegg.

Vi har nå valgt nytt styre, og avtroppende har evnet å stå oppreist i konflikten som har vært. Vi, medlemmer i Tambourafdelingen, er glade for at årsmøtet ble gjennomført på en rolig og fornuftig måte, med tydelig stemmegiving. Vi står samlet og ønsker påtroppende formann lykke til, som med aller største mot trer inn i rollen som vår øverste leder i en stormfull tid. Det står det stor respekt av! De som har jobbet i frivillige organisasjoner, lag, osv, vet at gode lederkandidater kan være vanskelig å finne og vi mener at vi har lykkes med å stemme fram en meget god og populær kandidat.

Det har vært skrevet om oss i media at vi lever på offentlige midler. Dette er selvfølgelig ikke sant. Store deler av de offentlige midlene vi er blitt tildelt tidligere år, har blitt brukt til å avvikle arrangementet 1704 Kongen Kommer, samt til byjubileet i 2017, iberegnet at det behøvdes oppgradering av gamle og slitte uniformer og andre anskaffelser til sistnevnte. Hvis vi regner antall nedlagte arbeidstimer, er det arrangementet 1704 Kongen Kommer som klart gir oss dårligst inntjening av alt vi foretar oss. Men for byen vår har arrangementet blitt sett på som så viktig, at vi hvert år har fått støtte øremerket til dette.

Vi er avhengig av inntekt for å drifte avdelingen, og dette får vi gjennom hardt arbeid, dugnad, vaffelsalg og ikke minst oppdrag, som står for hoveddelen av vår inntekt. Inntektsbudsjettet for året 2019 er 180 000 kroner. Det kommunale tilskuddet vi får står for ca fem prosent, 10 000 kroner, av vår totale budsjetterte omsetning i 2019. Årets tilskudd er også øremerket til 1704 Kongen Kommer, og ikke til drift.

KFT ønsker å fortsette å formidle militærhistorie i Fredrikstad, til glede for byens innbyggere og historisk interesserte. Arrangementer som 1704 Kongen Kommer, og de mange oppdrag, blant annet på 17. mai, er slitsomme og ressurskrevende å gjennomføre, men dette gjør vi frivillig fordi vi syns det er gøy, og vi tror vi sprer glede til dem som liker å se på oss. Det har vi tenkt til å fortsette med! Og vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkomne til være med oss på moroa!

Nå ser vi fremover, og vi skal igjen ha det gøy sammen, slik vi har hatt i mange år. Vi håper vi ser mange glade medborgere på Kongsten Fort under 1704 Kongen Kommer den 1. juni.

Disse har signert kronikken:

 • Bård Eirik Ruud
 • Thorbjørn Ingvaldsen
 • Jan Sjøgren
 • Anne Berit Lund
 • Anita Linea Amundsen
 • Thor-Raymond Børresen
 • Petter Furseth
 • Torhild Signe Halvorsen
 • Roy Hansen
 • Stig Vegard Hasle
 • Arne Hunn
 • Odny Hunn
 • Reidar Iversen
 • Torbjørn Johnsen
 • Lena Vollan Karlsen
 • Eva Martinsen
 • Bjørn Olsen
 • Gunn-Tori Olsen
 • Åge Seter
 • Ole-Johann Sæther
 • Eirik Tobiassen
 • Jan Vatn
 • Reidun Vatn
 • Monica Jonassen
 • Pål Egil Nordli
 • Arild Opsahl
 • Bjørnulf Hansen, tambour nr. 8

P.S.: Ingen fra av- eller påtroppende styre er spurt om å signere dette brevet. Disse utgjør 12 medlemmer. I tillegg har vi 10 medlemmer under 18 år som naturligvis ikke er spurt om å ta stilling til innholdet i brevet.

STRIDEN I TAMBOURAFDELINGEN

FB og Demokraten har i den senere tid skrevet en rekke artikler og publisert leserinnlegg om en svært betent strid i foreningen.

Ledelsen beskyldes for å være autoritære, drive med hersketeknikk og at man isolerer medlemmer som fremmer kritikk.

Styret på sin side kaller det som kommer frem for «drittpakke».

Foreningen holdt sitt årsmøte torsdag 14. februar. Det endte med at tre medlemmer ble ekskuldert.


Kommentarer til denne saken