I den senere tid har jeg selv vært en del av debatten rundt seriøsitet i det norske arbeidsliv, der jeg har applaudert de signalene regjeringen kommer med angående skjerpelser av reglene for innleie, for fortrinnsrett, kollektiv søksmålsrett, for hele faste stillinger og ikke minst nye definisjoner om hva som er en arbeidsgiver og arbeidstager. Dette er endringer som er strengt tatt helt nødvendige i den nye tiden vi er inne i, og en kan ikke forvente at markedet og kapitalkreftene rydder opp og fører en mer arbeidstagervennlig politikk og holdning i forhold til egen drift.

De som har tatt til motmæle mot disse endringene er ulike ledere av bemanningsbyråer, og ikke minst NHO, idet den lokale representanten av NHO var freidig nok til å gå ut og hevde at vi i Norge har verdens beste arbeidsliv. Skjønner godt at NHO må gå ut å si slike ting, de har tross alt et utall av medlemsbedrifter som vil bli rammet av disse innstramningene, så dette er nok noe som blir sagt med påholden tunge.

For å fyre opp enda mer, må jeg bare vise til rapporten Økokrim kom med nå i januar 2022. Der kommer det helt tydelig frem at det foregår skatte- og avgiftskriminalitet på tvers av bransjer i næringslivet, og det omfatter svart avlønning av arbeidstagere og skjult omsetning i foretakene, og dette er mest utbredt innen bygg- og anleggsbransjen. I tillegg viser de til en økning i rapporteringen av bruk av ulovlig arbeidskraft. Det er flest rapporteringer om ulovlig arbeid i bygg og anlegg, servering og varetransport.

Det er også rapportert om ulovlig arbeid blant sesongarbeidere, innen fiskerinæringen og i dagligvarebransjen. Økokrim mener den økte rapporteringen viser at trusselnivået for arbeidsmiljølovbrudd, utnyttelse av arbeidere og økonomisk kriminalitet innen en rekke bransjer er økende og vil kunne variere avhengig av når i sesongen.

Det skremmende ved Økokrims rapport er at de også anser at det negative som skjer i bygg- og anleggsbransjen kommer til å vedvare, og mye av kriminalitet fremstår å være systematisk og skal ha pågått over flere år. Gjentagelsesfaren blant aktørene er stor og flere av disse er omhandlet også med annen kriminalitet.

Dette er noe også Fair Play Oslo, og ikke minst det nystartede Fair Play Østfold også har avdekket i sitt virke. Her ser de at mange i arbeidslivet blir utnyttet, det foregår et utstrakt lønnstyveri fra arbeidere som jobber for useriøse aktører og bedrifter, mange ganger ser en også at eierne/driverne av disse selskapene hører til kriminelle nettverk. Det stopper ikke der, mange blir utsatt for trusler, tvunget til å opprette enkeltmannsforetak, til å begå trygdebedrageri.

Det som avdekkes er så skremmende at det er de færreste som vil tro at slikt foregår i Norge. Derfor er det en lettelse for oss som jobber for et seriøst arbeidsliv, å se at Økokrim tar oss på alvor. Nå må bare politiet, arbeidstilsynet og skatteetaten våkne, samhandle og reagere, før det som er igjen av verdighet i det norske arbeidslivet forvitrer helt.

Så vil jeg bare til slutt si; NEI Benedicte Røer i NHO, vi har ikke verdens beste arbeidsliv i Norge, men hvis vi hadde gått sammen så kunne vi fått det, for vi trenger å hylle dem som virkelig prøver å være seriøse, dem som ønsker å ta opp kampen mot uretten som skjer, det å samle kreftene å få på plass regler, systemer og lover som hegner om det seriøse arbeidsliv, ja det er noe vi alle vil tjene på i det lengre perspektivet.

Les også

Skal byggebransjen tas seriøst, må bemanningsbyråene legges ned