Bladets redaktør ber om innspill til hva bladet skal skrive om, og Magne Aasbrenn har skrevet et leserinnlegg om den militære utvikling på Rygge. Ser redaktøren noen sammenheng her?

Årsaken til at folk begynner å skrive leserbrev, er ofte at lokalavisen ikke tar opp emner som ligger forfatteren på hjertet. I dette tilfellet er det amerikanernes inntog på Rygge. At bladet ikke omtaler utenlandsk militarisering av flyplassen kan ha flere årsaker. Det er langt til Rygge, som ovenikjøpet ligger utenfor Fredrikstad kommune. Dessuten er det forferdig vanskelig å få noe ut av de ansvarlige, enten det er politikere eller militære.

De er faktisk så vanskelige å ha med å gjøre, at slikt arbeid tar en masse tid. Dessuten må man ha kunnskaper om emnet for å trenge gjennom forsvars-sjargongen.

Det er ikke nødvendigvis alltid like behagelig å få sine fordommer bekreftet. Men jeg synes jeg fikk det, da jeg tok et prøveabonnement på bladet. For å si det litt flåsete, så virker det for en utenforstående som om bladet legger stor vekt på komfortsonen.

Bladet er næringsvennlig med et særlig fokus på eiendomssektoren, og kan for eksempel fortelle om det unge paret som endelig fant drømmehuset og spadde opp et par millioner ekstra for å få det. Kampene om båtplasser og havner for fritidsbåter er gjenstand for en omfattende dekning, mens etableringen av forskjellige forretninger blir registrert.

Mens altså, en amerikansk kampflybase rett utenfor hagegjerdet når ikke opp på bladets redaksjonskonferanser.

Fredrikstads egen NAV-skandale ble ingen skandale, i alle fall inntil Statsforvalteren grep inn. Tidligere var avisene opptatt av slikt, altså at offentlig forvaltning ikke satte seg ut over loven. Men på nittitallet ble det oppnådd en slags uformell, omforent enighet om at norsk presse ikke lenger skulle omtale «sosialpornografi» (en like uformell definisjon var at avisene ikke skulle omtale det offentliges overgrep mot enkeltmennesker). Så her følger bladet trenden. Men likevel.

Bladet ønsker heller ikke å belyse Fredrikstad kommunes kamp mot EU. Jeg kan til en viss grad forstå redaktørens avgjørelse. Det kan bli like vanskelig for bladet å ta opp saken som for klageorganene, i det saksmappene som kunne kastet lys over kommunens utenrikspolitikk er destruert.

Så det kan være vanskelig å vite hva man skal tipse bladet om. Er det avisstoff at en av byens bilforretninger forlangte 75.000 kroner for å skifte dørpakninger på en personbil? Samme forretning tok forøvrig betalt for EU-kontroll som ikke var bestilt, der de fant reparasjoner for fem tusen kroner som ikke ble oppdaget på NAF.

Tidligere hadde slikt vært interessant for lokalavisen. Nå reflekterer publikum tydeligvis ikke over å forsøke å tipse bladet. Årsaken var selvfølgelig at bileieren ikke regnet med at bladet ville ta opp saken.

For det kan se ut som om bladet har sine faste folk, de som ligger i den bunken man snur et par ganger i året. Og hvis en kjent byline fra bladet dukker opp i en annen publikasjon, ja så intervuer man sannelig de samme folka som man er vant til.

Personlig synes jeg bladets perspektiv blir for sentrumsdominert. Ikke for det, jeg har da fått plass til to engasjerte leserinnlegg om hvordan den lille landsbyen Gressvik er blitt byens parkeringsplass, der den gamle trehusbebyggelsen nå skal innringes av høyhus. Rett skal være rett.

Bladet kunne forøvrig melde at nå jobbes det for å få rike mennesker fra Oslo til å kjøpe hus i Fredrikstad.

Personlig synes jeg bladet kunne hatt en noe mer balansert dekning. Bladet har gledesstrålende meldt om sterk økning i fergetrafikken. Men er det mulig å sende en reporter helt til Gressvik, eller Ålekilene for den saks skyld, for å se på konsekvensene?

Eller kanskje bladet kunne problematisere at adgangen til elva etterhvert blir stadig mer sperret av høyhus? Muligens kunne reporteren til og med snakket med noen av dem som bor bak dem, om hvordan det er å leve i skyggen.

Men tilbake til oppbyggingen av den amerikanske jagerflybasen på Rygge. Aasbrenn nevner i sitt innlegg at den amerikanske styrkeoppbyggingen er hjemlet i en tilleggsavtale om utvidet militært samarbeid med USA. Dette er sannsynligvis en konkretisering av intensjonene i den hemmelige avtalen Norge inngikk med USA i 2016.

Denne avtalen har hittil ført til at NATO er i ferd med å møblere fire store jagerflybaser i Nord-Norge. Disse COB-basene (Co-located Operating Bases) ble puttet i møllposen på begynnelsen av nittitallet, men nå har NATO bruk for dem igjen. I tillegg har amerikanerne stasjonert sine tyngste bombefly (B 52 og B 1) på Ørland i Trøndelag.

Det som er mest interessant for Rygge, er imidlertid det som skjedde med flybasen på Andenes. Jeg mener det er dekning for å si at nordmennenes Orion patruljefly ble jaget fra basen fordi briter og amerikanere trenger kapasiteten.

Flybasen på Andenes ble bygget for NATOs infrastrukturmidler. Så langt jeg har kunnet bringe på det rene, er det samme tilfellet på Rygge. I klartekst betyr vel det at i realiteten er det NATO som disponerer flybasen, og at nordmennene selv har lite å si. Finnes det planer for ytterligere stasjonering av utenlandske flystyrker på Rygge? Jeg aner ikke, men nærer et visst håp om at bladet kunne forsøke å finne ut av det.

De jagerne amerikanerne vil stasjonere her, er verdens farligste kampfly. Det ble bygget færre enn 200 av dem og all eksport forbudt fordi de er så avanserte. At amerikanerne vil plassere to av sine få fly av denne typen på Rygge, sier noe om hvor viktig de anser at området for å være.

I en konflikt vil Rygge selvfølgelig bli forsøkt ødelagt. Det kan skje med atomvåpen. Kunne ikke bladet informert befolkningen av hva som finnes av ABC-vern (Atomvåpen, samt biologiske og kjemiske våpen) i Fredrikstad?

Dessuten, finnes det en krigsutflyttingsplan for byen? Det kan bli nødvendig hvis vinden står på fra nordøst og Rygge blir angrepet med atomvåpen.