Gå til sidens hovedinnhold

Det skal være godt og trygt å bli gammel på Hvaler

Artikkelen er over 1 år gammel

– Hvaler Arbeiderparti vil at eldre får hjelp i tråd med den enkeltes ønsker og behov, og vi vil være bevisst på at både ønsker og behov er svært forskjellige fra person til person.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Hvaler Arbeiderparti vil ikke øke eiendomsskatten, men vi er så ærlige at vi sier at den ikke skal senkes, men at innbyggere og hytteeiere skal betale det samme som i dag, fordi vi trenger pengene for å gi innbyggerne blant annet en god eldreomsorg.

Når den dagen kommer da mor ikke lenger klarer seg alene, er det en ny fase i livet som kan være både vond og utfordrende både for ektefelle og familie.

I en slik situasjon er det veldig er viktig at vi er trygge på at mor får det godt og blir tatt vare på med omsorg, varme hender og hjerter. Hvaler Arbeiderparti er opptatt av at vi har mange nok varme hender og store hjerter som skal gi en trygg hverdag i livets siste fase.

Hvaler Arbeiderparti mener at det er på Dypedalsåsen flere sykehjemsplaser skal bygges. Vi vil også se på løsninger for hvordan flere kan ha glede av kantina og det flotte kjøkkenet på Dypedalsåsen. God hjemmelaget mat er viktig i en hverdag der måltidet for mange er dagens høydepunkt.

Det er Dypedalsåsen som er Hvalers «sykehus» og «helsehus», og det er der videre utvilking bør være. Vi mener også at omsorgsboliger, små tilrettelagte leiligheter for eldre bør bygges på Skjærhalden som er vårt kommunesenter. Her er det nærhet til buttikker, spisesteder, kort vei til «Sverige», tilrettelagt badestrand og møteplasser som kan bidra til en god hverdag, selv om man trenger litt mer hjelp og tilrettelggeing den dagen helsen ikke lenger er så god.

Hvaler Arbeiderparti vil at eldre får hjelp i tråd med den enkeltes ønsker og behov, og vi vil være bevisst på at både ønsker og behov er svært forskjellige fra person til person. Eldre skal ha mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem, så lenge de selv ønsker det og føler seg trygge med hjemmesykepleie og støtteapparat. Hverdagsrehabilitering (en slags tverrfaglig «tidlig innsats» etter funksjonssvikt i samarbeid med paisenten) er viktig for å gi en bedre hverdag for eldre.

Vi er opptatt av at alle eldre får mulighet til å delta på kulturtilbud, på sosiale arenaer og i fellesskap. Kommunen bør i større grad samarbeide med all den flotte frivilligheten på Hvaler som bidrar til en bedre hverdag for eldre.

Hvaler Arbeiderparti vil jobbe for en heltidskultur i Hvaler kommune. Det er et betydelig arbeidskraftpotensial i å redusere deltid og og øke stillingene og det vil bidra til lavere sykefravær og bedre omsorg for de eldre.

Hvaler Arbeiderparti er garantisten for at Dypedalåsen ikke blir konkurranseutsatt og privatisert. Det er viktig at omsorgen for våre eldre at det ikke er prislappen, men kvaliteten og den omsorgen som mor skal få som veier tyngst.


Kommentarer til denne saken