Rødt er mot bompengefinansiering, men vil satse mer på buss, ferge og tilrettelegging for syklister. Å velge miljøvennlig skal lønne seg. Bom er kanskje en god tanke, men det er en usosial løsning. Det går ut over lavtlønnede, aleneforeldre og rammer dem som bor utenfor sentrumskjernen.

Vi er flere partier i Fredrikstad som er mot bom. Øivind Lågbu skriver i FB 16. august at det er usannsynlig at disse partiene kan stoppe bommen. I dag er dette kanskje sant, men det er fullt realistisk at vi kan påvirke hvilken belastning bommen får for folk. Vi kan gjøre det billigere, og vi skal fortsette å jobbe for å få ned bommen.

Rødt vil jobbe mot bomringen fordi den er urettferdig og fordi det er en løsning som gjemmer seg bak målet om å tvinge innbyggerne til å være miljøvennlige. Vi mener dette er en feil retning å gå, og vi mener også at bomring er et dårlig miljøtiltak. Rødt vil heller gjøre det enkelt og billig å velge miljøvennlig. Derfor vil vi blant annet vil jobbe for:

Billigere og hyppigere kollektivtilbud

I Nedre Glomma har sentrale bussruter hyppige avganger. Rødt vil ha hyppigere avganger der folk bor, også utenom Glommaringen. Det er for eksempel et totalt feilgrep å halvere busstilbudet til Lisleby. Det må flere avganger til for at det skal bli attraktivt å ta buss.

Vi i Rødt mener bussprisene er et hinder for å velge kollektiv. I appen til Østfold kollektivtrafikk, starter billettprisen for voksen på 40 kroner. En høy startpris gjør det mindre aktuelt å ta bussen over korte avstander. Ut over dette styres bussprisene i stor grad av kommunegrensene. Skal man fra byen til Bratte bakke på Hvaler, koster dette 50 kroner for en voksenbillett. Skal man derimot videre til Skjærhalden, har denne strekningen samme pris. En strekning som er nesten dobbelt så lang som den førstnevnte.

Jeg tror at å ta buss eller kjøre bil er en vanesak. Vi må derfor gjøre det enklere og billigere å ta bussen, slik at det blir en vane for folk flest. Gratis buss for barn og unge og redusert pris på månedskort for voksne og studenter/honnør, mener vi i Rødt er en god start på dette.

Tilrettelegging for syklister

Det er mangel på sykkelparkering, reoperasjonsstasjoner og sykkelveier i Fredrikstad. I sommer har det vært et vanlig syn å se sykler låst fast i enhver metallgjenstand. For at enda flere skal velge sykkel som fremkomstmiddel, må kommunen få fart på byggingen av sykkelparkeringer. Rødt vil jobbe for at kommunen skal øke tempoet med å sette opp flere parkeringsmuligheter for sykkel, både enkle sykkelstativ, sykkelstativ under tak, og innendørs sykkelhotell ved knutepunktene. Sykkeltyveri er et stort problem i Fredrikstad.

Rødt mener også det må legges bedre til rette for sykling i Fredrikstad. Det eksisterer noen sykkelfelt, men de fleste av disse går langs svært trafikkerte strekninger. Dette gjør at syklister blir utsatt i trafikken. Småbarnsforeldre ønsker ikke å ta med seg barna på disse strekningene. Det er derfor et paradoks at politikerne i posisjon sier at Fredrikstad skal være en by for alle. Rødt vil jobbe for å bygge flere sykkelfelt i og utenfor sentrum, som er skjermet fra trafikken.

Kommunen må også sørge for at sykkelstiene blir vedlikeholdt og at det skal være enkelt og trykt å sykle. Måking av snø, feiing av grus og vedlikehold av jevnt underlag, er derfor en selvfølge at kommunen følger opp.