De største forskjellene i Norge er mellom de som har jobb, og de som ikke har det. Skatteøkninger vil ikke kunne utjevne denne forskjellen, selv om venstresiden hevder det.

Men dette handler ikke om skatt; det handler om jobb. Koronaen har gitt oss noen skremmeskudd, men de dystreste spådommene har heldigvis ikke slått til. Vi er tilbake på det nivået vi var på før mars 2019, men vi må nå sørge for å få enda flere folk i jobb.

Høyre har nettopp lagt frem sine valgløfter for de neste fire årene. Alle løftene vil bidra til at alle er en del av flokken. Arbeid handler ikke bare om det å tjene penger til livets opphold. Det handler om å være en del av fellesskapet og ha en meningsfull hverdag hvor du betyr noe for andre.

Dette er spesielt viktig for dem som har mange år igjen i arbeidslivet. Jeg mener at alle har en plass. Unge folk som ikke treffer blink på første forsøk, skal ikke bli sugd fast i NAV; de skal snus i døra med et smil og en plan for hvordan de skal skaffe seg den erfaringen de trenger for å komme i jobb.

NAV skal også prioritere unge som venter på hjelp til å komme tilbake i jobb. Da trenger vi trygge bedrifter som tør å satse på dem som har tatt noen omveier, for eksempel Lafinto i Fredrikstad. Høyre har startet inkluderingsdugnaden hvor det offentlige går foran med å ansette folk som ikke har levd et A4-liv. Det skal ikke være noen skam eller ulempe med hull i CV-en. Jeg har selv flere.

I dag snakkes det for mye om de unge uføre. Jeg hater den betegnelsen. Den sier liksom at vi har gitt opp folk. Høyre vil hjelpe og følge opp dem som får denne merkelappen. Det skal alltid finnes en vei tilbake. Det er aldri for sent. Jeg tror at de aller, aller fleste kan bidra med noe. Vi i Høyre tror på folk, og vil ikke ha noen passive på sidelinjen. Det er lett å skrive ut en sjekk hver måned, men det får ikke folk tilbake til flokken. Vi trenger alle, vi har ingen å miste.

Denne troen på hver enkelt er den viktigste årsaken til at jeg stiller til valg for Høyre. Vi tror på Norge, og at at alle har en plass i arbeidslivet.