Nedre Glomma er på mange måter et flott sted å bo og jobbe, men det er et faktum at vi kommer dårlig ut nasjonalt på en god del områder. For utvikling i Nedre Glomma har jeg derfor vært opptatt av blant annet næringsutvikling, samferdsel, utdanning, og fornyelse/effektivisering av offentlig sektor.

Kort status:
Næringsutviklingen og etablering av nye arbeidsplasser i Nedre Glomma mener jeg i utgangspunktet har gode forutsetninger rent geografisk med nærhet til E6/EU og til Borg Havn, og masse spennende industribedrifter og muligheter i både Sarpsborg og Fredrikstad, og en flott og variert topologi. Imidlertid er utviklingen sterkt hemmet av 2 kommuner som begge er «trippelvaksinert» mot å samarbeide for løsninger til felles beste for Nedre Glomma.

Samferdselsområdet er viktig for ikke å hemme næringsutvikling, for å utvikle gode kollektivmuligheter og fremtidens løsninger i forhold til klima. Trafikken i vår Region er i ferd med å lammes med økende køer hvor kollektivtrafikk, yrkestrafikk og privatbiler står og stamper i sammen. Sarpebrua blir snart nedgradert på grunn av tilstand. Togene på Østfoldbanen går innimellom, og de fleste togreisende fra Nedre Glomma kjører bil til Råde for å ta toget derfra.

Bypakke Nedre Glomma og IC-utbygging til Halden har vært svaret på utfordringene så langt, uten at alle ser at dette er fremtidens løsninger spesielt for jernbanen kanskje. Uansett, alle planer har totalhavarert. Bypakkene stoppet med endret finansieringsmodell, og AP lokalt/regionalt og regjeringen har i sammen sørget for kr. 0,- i NTP til bygging av jernbane og veier i Østfold.

Bane Nor har også bidratt godt til resultatet med sine faglige utredninger, eskalerende kostnadsoverslag og store overskridelser i pågående prosjekter. Jeg legger til grunn at Bane Nor har gjort sitt i Østfold nå, og venter på «Nye Baner».

Utdanning på et høyere nivå er en nøkkel for utvikling. Derfor har både elever og lærere sett frem til utbygging av nye videregående skoler både i Sarpsborg og Fredrikstad. Viken(!!) har imidlertid omprioritert, og besluttede og planlagte prosjekter på St.Olav og Fredrik II skyves ut i kulden. St.Olav fremstår vel i dag omtrent som da jeg gikk der på 80-tallet med økende plassmangel, dårlig inneklima etc.

Fornyelse/effektivisering av offentlig sektor mener jeg er en av Norges største utfordringer som gjør at det ikke er penger nok til de viktige prosjektene og formålene i et av verdens rikeste land. Vi bruker penger som «fulle sjøfolk» i offentlig sektor i Norge.

Det offentliges andel av verdiskapingen har vokst fra 60,5 prosent i 2019 til 66 prosent i 2020, og 1 av 3 arbeidsføre nordmenn jobber nå i offentlig sektor. Ved valget for 8/4 år siden snakket De borgerlige varmt om en Kommune- og Regionsreform og fornyelse/effektivisering av offentlig sektor. Men fasit i hånd pr. 2021 ble dette tidenes mageplask slik jeg ser det.

Jeg så for meg 3-4 kommuner i Østfold med tilførte oppgaver som f.eks videregående skoler, og en sterkt redusert fylkeskommune. I dette scenariet hadde Nedre Glomma vært en kommune. Vi vet resultatet, og byråkrati og offentlig pengebruk bare fortsetter å vokse. På andre områder er for eksempel «Nye veier» et friskt pust, og med «Nye baner» kanskje vi får bygd litt jernbane for pengene også etter hvert. «Nye vannveier» kan jo også være en tanke….

Oppsummert så er det resultatene i politikken som teller og ikke de fagre løftene, og jeg syns ikke resultatene er imponerende sett med Nedre Glomma-øyne. Ingen nevnt – ingen glemt, men tror ikke vi snakker om lange CV’er for noen på Østfoldbenken på en veldig lang stund.

Vi trenger «Nedre Glomma-tenkende» politikere i større grad og politikere på tinget som evner å fremme De fremtidsrettede løsningene og sette Østfold på kartet. Det siste vi trenger er lokalpolitikere på tinget som f.eks skal sette Fredrikstad på kartet….

Jeg har ikke tenkt til å bruke «3 minutter» på å høre på fagre løfter og «skylde på hverandre-debatter» i valgkampen. Må derfor prøve å finne ut hvem som kan utgjøre en forskjell, selv om det ikke blir lett….

PS! Honnør til både Regjeringen og Bystyre/adm. i Sarpsborg som jeg kjenner best, for håndteringen av pandemien vi har stått i siden mars 2020. Vi kan bare konstatere at vi er heldig som bor i Norge.

I rettferdighetens navn, syns jeg også det generelt sett styres godt i Sarpsborg helt isolert, hvis vi ser bort fra det regionale bidraget.