Krisene står i kø for Østfoldbanen. Putins krig i Ukraina påvirker oss sterkere for hver dag som går. Forhold som ingen av oss forutså for bare ett år siden. Den rødgrønne regjeringen fikk dette rett i fanget.

Det handler om mangel på olje, gass og strøm i hele Europa. Prisene stiger, og alle varer blir dyrere. Forsvaret må styrkes på mange plan samtidig som Ukraina må få akutt hjelp til flyktninger, våpen og ammunisjon. Det handler om hele Europas sikkerhet.

100 milliarder kroner må spares inn var beskjeden fra statsminister Støre. Samtidig er vi i gang med det grønne skiftet som skal dempe klimaendringenes voldsomme utvikling av ekstremvær.

For Østfoldbanen og InterCity-utbyggingen ble det bråstopp med kvikklereutfordringer i Moss og Fredrikstad som har vist seg langt større enn forutsatt. De nær 20 milliarder som er planlagt å legge ned i jernbane og sikring av Moss mot utglidning er et eksperiment med høy risiko. Vi vet for lite om kvikklere, sier NVE.

Alt dette påvirker også oss i Nedre Glomma, og i sin kommentar til statsbudsjettet kan vi lese i Fredriksstad Blad 06. oktober:

«Ifølge regjeringen skal det utredes pakker som gjør det mulig å redusere utbyggingskostnader, frigjøre areal raskere og få et bedre samsvar mellom togtilbudet og behovet i regionen vår.

Dette betyr i klartekst at det kanskje er håp om en avklaring i den neste transportplanen av om man skal droppe utbygging av dobbeltspor til Fredrikstad og Halden og heller satse på andre løsninger – og at båndlagte arealer kanskje kan frigis etter hvert.»

Kommuneøkonomien i Fredrikstad og Sarpsborg står i stampe. Vi trenger mer penger fra staten. Det blir ikke lett med regjeringens økonomiske plan.

Kan vi sette jernbane, veier og byutvikling på vent? Jo, vi har blitt vant med å vente. Både på nødvendig vedlikehold og gjennomføring av nye planer.

Sarpebrua er et kritisk tiltak som er avhengig av bygging av jernbane og eventuell ny kraftstasjon i fossen. Ny kraftstasjon kan gi grønn strøm til 10.000 husstander, eller til industri som det nå er et skrikende behov for.

Brua over Omberg/Torp er også et helt nødvendig behov som kan dempe trafikken på 109-veien. Den er allerede utsatt med et tiår – eller mer.

Penger til Bypakka finnes ikke. Kommunene sliter med å finne penger til egenandelen, og dette er ikke et riktig tidspunkt for å pålegge brukerne bompenger i den skala som er foreslått.

Det bør vel ikke være tvil om at ambisjonene må skrus ned. Sannsynligvis er det ikke engang en ulempe å gå gjennom planene på nytt. Finne alternative løsninger som treffer bedre, koster mindre og har større muligheter for å la seg finansiere.

Et samarbeid med Skagerrakbanen er slett ikke umulig, men tiden er i ferd med å renne ut, sier Anders Brunberg. Han er avdelingssjef for Hållbar tillväxti Uddevalla kommune og mannen bak planene om Skagerrakbanen.

Med Skagerrakbanen i rett linje fra Skjeberg over Rolvsøy og videre til Råde kan det spares opp mot 30 milliarder kroner. Da kan gjenbruk av gamle sporet gi oss bybane og avlaste 109 veien. Et tiltak som blir langt billigere enn de tidligere planene for Glommabanen som forutsatte et eget dobbeltspor mellom byene. I tillegg får vi langt kortere reisetider mot Göteborg og resten av Europa.

I Nedre Glomma vil en slik løsning redusere kostnadene til veiutbygging og mer kan legges inn i gang og sykkelveier for trygging av skoleveier.

Dette er planer Fredrikstad selv kan påvirke, men forutsetter et samarbeid med staten og Skagerrakbanen. Skagerrakbanen har finansiering, og banen er tenkt overført til staten straks den er nedbetalt.

Alternativet nå er at Skagerrakbanen bygges øst for Sarpsborg. En langt dårligere løsning for Nedre Glomma som vil føre til mange års utsettelse av en videre InterCity-utbygging.