Kople. Recharge. Bilkraft. Mer. Elton. Ionity. Circle K. Tesla.

Dette er bare noen av selskapene som vil selge deg strøm til elbilen din langs landeveien. Hvert selskap har en egen app, og mange av dem tillater bare deres ene app brukt på deres ladestasjoner. Det betyr at en godt forberedt elbilist må ha 10–15 apper installert på telefonen.

Hvorfor kan du ikke greie deg med én ladeapp? Løsningen heter åpen digital lading, såkalt e-roaming. Det betyr at du kan bruke din ene favoritt-app til å starte, stoppe og betale for lading i hele Europa. NAF mener at alle ladestasjonene burde vært åpnet opp på denne måten. Dette er teknisk mulig, slik de har gjort i Sverige og Nederland, og det er en enkel sak å få på plass raskt.

Siden ladeselskapene ønsker å binde deg som kunde til sin løsning, skjer det ikke av seg selv. Kun et fåtall av selskapene i Norge har åpnet opp sine ladestasjoner for e-roaming.

Men nå skjer det endring. Det siste året har NAF jobbet opp mot Brussel for å få EU til å pålegge selskapene å åpne opp. Det arbeidet ser ut til å gi resultater. Transportkomiteen i EU-parlamentet har nå gått inn for å pålegge selskapene åpen lading, senest fra 2027. Om dette blir en realitet er det et solid gjennomslag for NAFs linje.

Saken skal stemmes over i EU-parlamentet i midten av oktober. Deretter skal saken diskuteres med EU-landenes transportministre, før vi får en endelig konklusjon.

Det som nå skjer i EU er et viktig signal til den norske regjeringen, som skal legge frem en ladestrategi før nyttår. NAF mener at Norge, som er flere hestehoder foran alle andre europeiske land på elbil, burde pålegge selskapene åpen, digital lading fra 2023.

I Norge er nesten ni av ti nye biler en elbil. Hver sjette personbil på veiene er en elbil. Mange synes hurtiglading og betaling for lading er komplisert, og burde vært gjort enklere.

Det både kan og bør regjeringen gjøre noe med.