Jeg anklager dere som styrer landet Norge. Anklager dere for sendrektigheten med å få hjem de norske barna i Syria. Barn som lever under uverdige forhold på grunn av foreldrenes valg. Våre folkevalgte i regjering med partiene Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet viser ingen synlig handlekraft i denne saken.

Kristelig folkeparti. Partiet med et kristent verdisyn. Nå har dere sjansen til å vise det kristne verdisynet gjennom handling. La verdiene dere sier dere står for, bli mer enn ord. Fremskrittspartiet er opptatt av kristne verdier. Sier de. Vis oss verdisynet! Og opposisjonen? Det er pinlig taust der også.

Hvor er dere Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, MDG og Rødt? Jeg har ventet lenge på å høre mer tydelige stemmer fra dere i denne saken. For selv om dere ikke har flertall på Stortinget, har dere stor påvirkningskraft. Dere kan ha kraftige stemmer om dere vil noe. Vis oss!

Jeg oppfordrer herved alle politikere til å vise handlekraft i denne saken. Nå. Jeg har ennå håp og en liten tro på at noe skjer snart. Jeg må tro det. Der det er vilje, er det mulighet!

Det ble snakket mye om barn i Norge i valgkampen. Om skoler, barnehager og SFO som bør forbedres på ulike områder. Det er bra. Viktige temaer til alle tider, og som alltid bør være under en skarp lupe. Men det er vel mulig å ha flere tanker i hodet samtidig? For det «brenner under bena våre» nå. Det haster! Barna våre i Syria lever under uverdige forhold. Det er barna våre det handler om! Norges barn. De er norske statsborgere.

At det er delte meninger i befolkningen om hvordan, og om dette skal gjøres, vet jeg. Ytringer jeg hører er: Skal mødrene være med til Norge. Eller skal barna tas hjem uten mødre. Jeg har fått med meg dette. Og jeg sier ikke at det er ukomplisert. Men jeg vil ha tro på at det norske rettssystemet og fagkunnskapen i Norge vedrørende traumatiserte barn kan håndtere dette på en måte som gir barna et bedre liv i Norge enn i Syria. Det må jeg tro på. Andre land, som vi ikke alltid ønsker å sammenligne oss med, har klart det. Barn med mødre er hentet hjem til sine respektive land.

Jeg siterer Astrid Lindgren, i Brødrene Løvehjerte, som jeg mener sier alt: «Det finns sakar man måste göra. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort».

Jeg oppfordrer herved alle politikere til å vise handlekraft i denne saken. Nå. Jeg har ennå håp og en liten tro på at noe skjer snart. Jeg må tro det. Der det er vilje, er det mulighet!