Ivar Romundstad fra Arbeiderpartiet og jeg er enig om at det må være et buss tilbud som binder kommunen sammen.

I sitt innlegg skriver Romundstad at styrende partier ikke har jobbet hardt for å bedre kollektivtilbud. Jo, det er jobbet hardt for å bedre kollektivtilbudet i Råde. I mange år jobbet jeg tett med de andre partiene i Råde og Olav Moe fra fylkeskommunen for å få busstilbud mellom Saltnes og Råde stasjon.

Det kom på plass i januar 2017. Det var en gledens dag. Tilbudet startet med tre busser om morgen og tre på ettermiddag. Dessverre valgte fylkeskommunen å legge ned tilbudet etter litt over ett år grunnet få passasjerer, en avgjørelse de ikke varslet kommunen om. En fylkeskommune som var og er styrt av Arbeiderpartiet.

I tillegg til dette har det vært jobbet hardt for å opprettholde togtilbudet til og fra Råde. Heldigvis har vi reddet togstasjonen som var foreslått nedlagt. Nå jobber vi med å få fire avganger i rushet og to i grunnrute.

Det er også vedtatt å gi et tilbud til ungdommene våres så de kommer på huset tre ganger i uka. Så tre ganger i uka settes det opp minibuss til og fra huset.

I kampen med bypakker og andre samferdselspakker kommer Råde til kort for å få det busstilbudet vi ønsker. Sammen med å få på plass en gang og sykkelvei er det et bedre busstilbud jeg har jobbet lengst med.

Råde Høyre ønsker at kommunen alene eller sammen med fylkeskommunen kjøper selvgående busser som kan gå rundt i bygda og binde den i sammen. Vi ønsker også å få hurtigbåter som går mellom Fredrikstad og Moss med stopp i Saltens og sommerstopp på Oven. Så jeg kan love Romunstad at vi har jobbet for, og skal satse på kollektivtilbudet for Rådes befolkning.

Spørsmålet er heller hva Arbeiderpartiet i Råde skal gjøre fordi engasjementet for kollektivtrafikk har ikke vært det dere har snakket mest om de siste 12 årene.