Gå til sidens hovedinnhold

Det gjør noe med Fredrikstad når flere får vansker med å kjøpe bolig

– Det viktigste er at det bygges flere boliger, skriver NBBL-direktøren og mener det er flere tiltak kommunen bør sette inn.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi hører ofte påstanden; det blir stadig vanskeligere å kjøpe sin første bolig. Nå er det dessverre dokumentert. I 2010 hadde en enslig førstegangskjøper i Fredrikstad råd til halvparten av boligene som ble omsatt. I 2019 var det bare 17 prosent de kunne kjøpe. Det er et dramatisk fall som rammer dem som skal inn på boligmarkedet for første gang.

14. september skriver Fredriksstad Blad om de dystre tallene for førstegangskjøperne i Fredrikstad.

På oppdrag fra NBBL har Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) foretatt en gjennomgang av mer enn 17.500 boligsalg i Fredrikstad, og vurdert dem opp mot kjøpekraften til førstegangskjøperne.

Egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet i livet. Rundt 80 prosent av nordmenn eier sin egen bolig. Nå viser utviklingen at særlig blant dem med lav inntekt faller denne andelen. Det gjør noe med Fredrikstad og andre norske byer når tilgangen på boliger blir vanskeligere for flere. I Fredrikstad har folk hatt moderat inntektsvekst, mens prisstigningen har vært mye høyere. Og kombinert med strengere statlige utlånsregler, er dette en negativ sosial utvikling. De som ikke har råd til å kjøpe egen bolig betaler ofte høy husleie og får ikke rentefradrag. Når boligprisene stiger, blir drømmen om egen bolig bare mer uoppnåelig.

Les også

Enorm byggeaktivitet i Fredrikstad: De neste årene må det ferdigstilles mer enn én ny bolig HVER DAG for å møte etterspørselen

Det viktigste er derfor at det bygges flere boliger. Da må Fredrikstad kommune gjøre flere tomter byggeklare, tillate bygging på steder som bidrar til at kostnadene holdes nede, og stå ved vedtatte planer slik at boliger kan bygges i et høyere tempo. Bare slik kan prisveksten stagges. Lang tidsbruk i planlegging og manglende forutsigbarhet påvirker både kostnadene og boligbyggingen negativt. Et større tilbud av boliger vil også redusere temperaturen i budrunder og dempe prisnivået for brukte boliger. Bildet er ikke unikt for Fredrikstad, men i byer som har maktet høyere boligbygging er også inngangsbilletten lavere og mulighetene flere, for eksempel i Kristiansand.

Heldigvis jobber OBOS også i Fredrikstad nå med flere alternative veier å komme seg inn på boligmarkedet på. En av disse løsningene er Bostart, der boligkjøperne får en rabatt på boligen mot at OBOS får rett, men ikke plikt, til å kjøpe boligen tilbake når kjøper vil selge igjen. Slik blir det lettere å kjøpe sin første bolig. Slik bidrar OBOS og andre boligbyggelag i arbeidet mot en negativ sosial utvikling der altfor mange ikke har råd til å kjøpe sin egen bolig.

Les også

Hvem planlegger for boligbehovet til en nyskilt mamma eller pappa?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.