- Det er tragisk og ødeleggende

VEDTATT: Sarpsborg kommune planlegger etter det som allerede er vedtatt, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

VEDTATT: Sarpsborg kommune planlegger etter det som allerede er vedtatt, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Fylkesordfører Ole Haabeth er, mildt sagt, på kollisjonskurs med Sarpsborg-politikerne som maner til omkamp om vedtatt Intercitytrasè.

DEL

Haabeth forholder seg til vedtaket om å bygge dobbeltsporet Intercitybane med stoppesteder i alle Østfoldbyene. Den er ikke like rettlinjet som alternativet Sarpsborg-politikere med Kristelig Folkeparti i spissen vil ha omkamp om.

Men fylkesordføreren tar ingen omveier eller lange svinger når han kommenter jernbaneutspillet til nevnte sarpinger. Ole Haabeth er oppgitt og sint over at de ikke innser at toget har gått. Han nøler derfor ikke med å gå rett i strupen på sine meningsmotstandere.

– Deres måte å drive politikk på er ødeleggende, tordner Østfolds fylkesordfører.
Haabeth har vondt for å fatte at de rettlinjete ikke forstår at vedtaket er fattet etter grundige vurderinger.

Dyrere og dårligere

– De har holdt på hele veien. Men det er trist å registrere at de ikke gir seg etter at det er gjort et vedtak, som for øvrig har stor støtte blant fylkets befolkning. Jeg drister meg til å kalle det tragisk. Når først noe er bestemt bør vi østfoldinger stå sammen slik at planer kan bli en realitet raskest mulig. En ny runde nå vil forsinke og føre til at vi blir liggende i bakevja, mens prosjekter andre steder finansieres og gjennomføres, mener Ole Haabeth. Som dessuten legger til motpartens alternativ vil bli både dyrere og dårligere.

– Det er ikke tilfeldig at Jerbaneverket la bort det alternativet, sier han.

Ståle Solberg og hans menn hevdet i gårsdagens avis det stikk motsatte. De mener at en rettlinjet bane over Rolvsøy i kombinasjon med en Glommabane, vil bli billigere og bedre enn valgte trasé gjennom byene.

Samferdselsministeren

Sarpsborgs ordfører, Sindre Martinsen-Evje, er mer ordknapp i sine kommentarer rundt omkampsutspillet enn sin partifelle.

– Det er til samferdselsministeren de har stilet sitt brev om ny vurdering. Og inntil det fra sentralt blir besluttet noe annet forholder vi oss til det som er vedtatt og nedfelt i Nasjonal Transportplan når vi planlegger infrastruktur og byutvikling, forklarer ordfører Martinsen-Evje.