Sammenfletting av kulturer er faktisk ikke noe merkelig eller et nytt fenomen i verden. Dette har vi sett siden antikken, før det oppsto geografiske og politiske grenser som skiller mellom nasjoner. Folk flytter på seg på grunn av fattigdom, sult, eller som konsekvens av kriger.

Vikingene

Kulturer kan ganske enkelt flytte fra land til land. Vikingene klarte å etablere sin egen kultur i Skandinavia og brakte meg seg mange ting. Da var de i stand til å ta med seg en del av denne kulturen til fjerne hjørner av verden.

Stater som okkuperer andre stater påtvinger sin kultur på folkene de okkuperer, en påvirkning som skjer enten den okkuperte ønsker det eller ikke. Dette har skjedd på de fleste kontinenter i verden. Folk flytter fortsatt på seg av de samme årsakene. Historien er full av slike eksempler.

Min interesse i dag er den enorme strømmen av flyktninger som kom til Europa fra noen arabiske land som er rammet av krig. Millioner arabiske flyktninger har kommet til Europa de siste årene, og fremdeles kommer de.

Det er ikke bra, synes jeg, at én person har ansvar for hele familien. En slik doktrine kan fjerne kvinnens rolle og ødelegge barnets personlighet og uavhengighet.

Spørsmål

Blir disse millionene påvirket av den europeiske kulturen, eller vil de påvirke det europeiske samfunnet gjennom kultur de brakte meg seg fra sine land? Vil kryss-kulturendring være enklere enn før etter at verden har blitt en liten elektronisk landsby? Vil sammenblanding bli lettere i våre dager etter at kommunikasjon mellom folk har blitt enklere?

Det ble enklere på grunn av hektisk og intensiv bruk av sosiale medier. Kanskje har sosiale medier forkortet avstanden mellom folk og lukket en del av det kulturelle gapet mellom folk. Det er et sant. Men svar på disse spørsmålene avhenger etter min oppfatning av antall flyktninger i hvert land.

Det er sant at Norge ikke har mottatt millioner flyktninger sammenlignet med andre land som Tyskland og Tyrkia. Men når vi sammenligner Norges befolkning med antall flyktninger det mottar, finner vi at andelen er lik de store folkerike landene.

Åpnet dørene

Norge har åpnet dørene for arabiske flyktninger siden 1990-tallet. En stor del av det norske folket har blitt kjent med arabisk kultur. Særlig nordmenn som er i nær kontakt med arabiske flyktninger. Men la oss si at kjennskapen fortsatt ikke er omfattende, den er heller ikke dyp og fullstendig. Ikke ennå, selv om det finnes en rekke fellestrekk mellom de to kulturene.

Men la oss innrømme at det stadig er flere forskjeller. Slike forskjeller er grunnen til det kulturelt sjokk som de fleste arabiske flyktningene er utsatt for. Her snakker jeg ikke om religion fordi jeg er helt sikker om at de aller fleste arabiske flyktninger tror på trosfrihet. Og at ethvert menneske har rett til å velge hvem eller hva han tilber.

Men jeg mener at det finnes flere forskjeller når det gjelder tradisjoner, livsstil, politisk system, sosialt system, lover og regler og demokratisk praktisering. Men det viktigste av alt er arbeidsmarkedets krav, synes jeg.

Gradvis

Integrasjon kommer ikke til å skje med en gang. For å kunne dra nytte av alt som er godt og konstruktivt i våre kulturer, må vi vite noe mer om andres kultur. Vi må være nært til noe mer. Det er svært viktig at man bevarer sin opprinnelige kultur, men samtidig er det dobbelt viktig å respektere andres kultur.

I enkelte kulturer kan det være ideer og skikker som kanskje ikke passer for andre kulturer. Det er helt normalt. I arabisk kultur, for eksempel, og i de fleste familiene, er faren eller ektemannen den eneste som har autoritet i familien. Han er den eneste som planlegger og har alle avgjørelser i lommen sin.

Det er ikke bra, synes jeg, at én person har ansvar for hele familien. En slik doktrine kan fjerne kvinnens rolle og ødelegge barnets personlighet og uavhengighet. Men den gode nyheten er at denne familiepolitikken har endret seg litt etter litt i de siste årene etter at kvinner i de arabiske landene fikk tilgang til arbeidsmarkedet og etter at et stort antall kvinner kunne få høy utdanning og god deltagelse i arbeidsliv. Det som ga kvinner der en økonomiske uavhengighet og en rolle i det sosiale liv.

De eldre

I arabisk kultur er det ulempe og skamfullt for en mor eller far å bli tatt til sykehjem når de blir eldre. Folk der anser at det er barns ansvar å ta være på foreldrene sine og passe veldig godt på dem. Men hvis de ser hvordan eldre mennesker blir behandlet i sykehjem i Norge, vil det definitiv endre seg, tror jeg.

Det er jo en rekke forskjeller mellom kulturer. Samtidig kan vi ikke benekte at det er mange fellestrekk. Dette forenkler i sin tur sammenblanding mellom kulturer og river ned forskjeller.

Norge er et flerkulturelt samfunn

Det er mange mennesker som bor i et landsom Norge. De kommer fra alle verdens hjørner og de brakte med seg sine kulturer. Men vi merker at alle mennesker har det bra her. Alle lever rolig og i fred.

I Fredrikstad – denne vakre byen – kan man møte mennesker som kommer fra forskjellige land i verden. Men takket være innsats som er gjort av Fredrikstads kommune og som innebærer kulturelle og sosiale programmer og aktiviteter, kan alle føle at de er som en familie som bor sammen.

Tusen takk Fredrikstads kommune og tusen hjertelig takk til hyggelige mennesker som bor i denne vakre byen for at de er ivrig etter å bevare byen og jobber hardt for å beholde Fredrikstad som den for alltid vakreste byen i hele verden.

Ali Husain

  • Fra Syria, bor i Fredrikstad med kone og ett barn, tre barn bor andre steder i Norge.
  • Yrkesbakgrunn som avisredaktør og ankermann på TV-nyheter i Syria.
  • Har jobbet som lærer ved universitet i flere land.

Les også

Integrering krever tilpasning fra begge sider

Les også

En arabisk kopp kaffe – en invitasjon til å snakke om noe viktig