– Det er nok nå. Vi orker ikke mer, Fredriksstad Blad!

En leser beklager seg over alle de misfornøyde grinebiterne som slipper til i avisnyhetene i disse vanskelige tider.