Kan noen fortelle meg hvordan dere kommer frem til et regnestykke, der dere går i minus om dere ikke legger ned Emil Mørchs Minne og Torsnes? Hvor skal kommunen da ta penger til bygging av flere steder i kommunen hvor ungdommen kan utfolde seg?

Når det er sagt, er jeg ikke negativ til å gi de unge flere steder å utfolde seg på. Men jeg tror ikke de unge får psykiske problemer. Slik jeg tror de syke og gamle ved sykehjemmene får ved å bli flyttet til fremmede steder. Husk at de med demens og andre sykdommer trenger ro og stabilitet.

Det er også nevnt at flere kan bo i omsorgsboliger. Jeg kjenner ingen. Jeg vet hva jeg snakker om. For jeg har min mann på Østsiden sykehjem. Min mor har jeg på tidligere Borge sykehjem. Hilsen redd og frustrert pårørende.