Vi er på vei inn i en spennende valgkamp og noe av det som er fint med sommeren, er å dra opp noen av de skillelinjene som finnes mellom de forskjellige partiene. Dette blir en slags oppvarming til den litt mer intense valgkampen som tar til for alvor i august.

Et av de områdene som skiller Høyre og Senterpartiet, er hvordan politiet vårt skal fungere og hvilke oppgaver politiet skal løse. Noe av det som jeg mener kjennetegner Høyre, er optimisme og fremtidstro blandet med en fin dose realisme. Denne realismen innebærer at vi ser og erkjenner at verden forandrer seg.

Selv om det kan være skummelt og ubehagelig, må vi forandre oss slik at staten er i stand til å løse krevende oppgaver. Det var derfor vi gjennomførte en helt nødvendig politireform. Den var utskjelt, for endring er aldri populært. Men nå kommer lønnen for strevet: Politiet etterforsker bedre, håndterer kriser raskere og har bedre utstyr. Aldri har det vært flere politifolk på jobb. Og tilliten til politiet er rekordhøy.

Denne reformen har blitt heftig kritisert av Senterpartiet. Kritikken har gått på at lensmannskontor er lagt ned. De glemmer noe fundamentalt: Lensmannskontorene var stort sett tomme og stengte fra før.

Politiet skal i dag etterforske og håndtere grov datakriminalitet og svært sofistikerte kriminelle nettverk. Den alvorligste kriminaliteten blir ikke begått av Olsenbanden i en norsk småby. Den begås av sofistikerte nettverk som bestiller overgrep av barn på Filipinene. Den begås av nettverk som gjennom flere år driver organisert transport av narkotika fra utlandet, via Oslo til hele Norge. En slik forretningsmodell knuses ikke av en kjede med lensmannskontorer med tre ansatte i hver kommune langs E6.

For alle disse lensmannskontorene koster penger å drifte. Et av Sp's viktigste punkt i sitt program er å åpne flere lensmannskontor. Det er altså et politisk mål å åpne flere lensmannskontor uten å si noe om hvilke oppgaver disse kontorene skal løse. Det er ikke her Høyre mener vi skal bruke statens penger. Søknadsskjemaet for våpentillatelse finnes på nett. Anmeldelsen kan sendes på nett. Man kan snakke med politiet på telefon eller med noen tastetrykk.

En gang hvert 10. år bestiller jeg en time for å fornye passet mitt, og så kjører jeg en halvtime hver vei fra Halden til Råde for å fylle ut noen papirer. Det er litt mer tungvint enn å trappe opp i en skranke helt uanmeldt, men det går helt fint. Jeg vil heller at det sitter dedikerte og kompetente politifolk i et fagmiljø og avdekker datainnbrudd, organisert kriminalitet og vold i nære relasjoner.

Men så var det disse kompisene på vei ut på skråplanet, da. Som i alle sammenhenger er det bedre å forebygge enn å reparere. Det siste året har vi sett noen eksempler på hvordan forebyggingsarbeidet er blitt bedre etter reformen. Det er ganske bred enighet om at det er bedre at politiet etter reformen er tilstede der ungdommen er – på Snapchat og TikTok – enn å stå på en skole, med våpen på hofta, og vise frem bilder av amerikanske narkomane. Det er liksom litt gammeldags. Vi kan jo gjerne kalle det Sp-politiet?

Les også

Økt tillit til politiet, færre straffesaker på vent