For noen dager tilbake kunne vi lese i Fredriksstad Blad at Øivind Tolfsen stilte spørsmål ved hvorvidt Fremskrittspartiet er et konservativt parti, ettersom vi sørget for en rekke endringer i bioteknologiloven som ble behandlet i Stortinget den 26. mai. At Fremskrittspartiet stemte for endringer i bioteknologiloven bør ikke komme som noen overraskelse på noen, ettersom vi er et liberalistisk parti som mener at det er familiene og kvinnene selv som skal bestemme over egen kropp, og ikke politikerne.

Endringene som ble vedtatt i Stortinget den 26. mai er historiske. For første gang på 16 år gjorde man endringer i en lov som var overmoden for endring. Vi sørget for at flere par kan få oppfylt drømmen om å stifte familie. Sæddonasjon har vært tillatt i Norge i 90 år, og nå åpner vi endelig for at også kvinner skal få muligheten til å donere egg. Tidligere har par hvor mannen har hatt problemer med fertiliteten kunnet fått hjelp, men når det er kvinnen som har problemer med fertiliteten så har den samme hjelpen vært forbudt. Det er ingen prinsipiell forskjell mellom sæd- og eggdonasjon og at vi nå sørger for at disse blir likestilt er en stor seier for alle som går med en drøm om å stifte familie, og ikke minst en stor seier for likestillingen i Norge.

Vi har også åpnet for at enslige kvinner kan få oppfylt drømmen om å få egne barn ved å tillate assistert befruktning for enslige. Det finnes mange ufrivillig barnløse kvinner i Norge, og mange av dem velger å reise til utlandet for å få oppfylt denne drømmen. Nå som disse kvinnene kan få assistert befruktning i Norge sørger vi også for at barnet får en lovfestet rett til å kjenne sitt opphav fra de fyller 15 år, på lik linje med barn som blir født gjennom eggdonasjon, fordi vi mener at alle barn har en rett til å vite hvor de kommer fra.

Drømmen om å få egne barn er en drøm som mange kvinner har, og det er ikke alle kvinner som finner den store kjærligheten før den biologiske klokken begynner å tikke. I dag er muligheten til assistert befruktning forbeholdt de kvinnene som har råd til å reise til utlandet for å få assistert befruktning der hvor det er lovlig, men det gjør vi noe med i de endringene som nå er vedtatt.

Videre har vi sørget for at kvinner nå kan få potensielt livreddende informasjon om fosteret uten å risikere spontanabort, ved at vi har åpnet for NIPT-test og tidlig ultralyd. Tidligere har kvinner måtte ta en fostervannsprøve for å få tilgang til den samme informasjonen, noe som har medført en stor risiko for spontanabort. Dette handler ikke om å velge bort fostre med eventuelle misdannelser eller utfordringer, det handler om å la kvinner ha denne informasjonen tidlig slik at man kan ta selvstendige valg basert på deres livssituasjon. I forliket slås det fast at helsevesenet har et selvstendig ansvar for å sørge for at abort ikke skal fremstå som det eneste alternativet dersom fosteret er sykt. Dette valget er et valg som må ligge hos den enkelte kvinne og familie, og ikke hos politikerne.

Dette er viktige, politiske vedtak som bidrar til å styrke kvinners muligheter og gir dem økt trygghet og tilgang til informasjon når de går gjennom et svangerskap. Å bære frem et barn er en stor risiko i seg selv, og at man nå åpner for at de skal få all tilgjengelig informasjon så sørger man for å gjøre den viktige jobben som det er å bære frem et barn, så trygg som overholde mulig. Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti som er opptatt av å gi mer makt tilbake til folk flest. Det er kvinnen, og kun kvinnen som skal bestemme over hennes eget liv og slik skal det forhåpentligvis alltid være.

Les også

KrF fikk dette til å handle om barn med Downs syndrom