Flere åttendeklassinger på Kråkerøy har gitt uttrykk for at de misliker mobilbruken blant medelevene.

– Jeg synes det er kjedelig når alle står med hver sin mobiltelefon, sier Simen Nilsen.

– Det hadde vært mye morsommere hvis alle for eksempel hadde spilt fotball sammen i friminuttene.

Mellomløsning

Fredag skrev Fredriksstad Blad om ledelsen ved Borge ungdomsskole som ønsker å innføre mobilforbud neste år.

Årsaken er at elevene ikke snakker sammen, og mobilbruken går utover det sosiale miljøet. Men det er altså ikke bare i Borge at mobilen skaper avstand mellom ungdommene.

Torsdag ble temaet mobilfri sone diskutert på personalmøtet på Kråkerøy ungdomsskole.

– Vi tok opp dette på forespørsel fra en del elever på 8. trinn. De synes det er så lite sosialt at «alle» sitter med hver sin mobiltelefon, og «ingen» snakker med hverandre i friminuttet, forklarer rektor Rolf Carsten Henriksen.

Personalet på Kråkerøy vil imidlertid ikke gå så langt som kollegene i Borge. I første omgang innføres mobilforbud når elevene sitter inne i friminuttet.

Det er fortsatt tillatt å bruke telefonen i skolegården.

Ulike meninger

– Mobilbruk på skolen har jo flere sider, mener Kråkerøy-inspektør Tore André Johansen.

– Noen opplever det som lite sosialt fordi mange benytter enhver anledning til å se i skjermen. Samtidig er det jo på telefonen at ungdom i 2015 er sosiale med hverandre. Dessuten kan smarttelefonen være en ressurs i undervisningen.

Åttendeklassing Julie Cielscki er en av dem som gjerne sjekker mobilen og sosiale medier i friminuttene. Hun hadde ikke likt et totalforbud.

– Nei, det hadde vært litt dumt. Vi bruker telefonen mye, sier hun og får støtte av klassekamerat Jesper Skøien.

Han er imidlertid også enig med Simen om at mobilen kan bli kjedelig i lengden.

– Vi kunne kanskje ha pratet mer sammen i friminuttene.

– Mobilen stresser

Som FB meldte fredag, har ungdomsskolene i Fredrikstad ulik praksis når det gjelder mobilbruk.

På Vestbygda i Onsøy må elevene låse inn telefonene i skapet på morgenen. De får bare bruke den ute i storefri. Begrunnelsen er den samme som i Borge og på Kråkerøy:

– Vi vil at elevene snakker med hverandre i friminuttene, sier rektor Kari Lund Kallerød.

På Kvernhuset har elevene selv bedt om mobilfri kantine i de to 30 minutters pausene de har i løpet av dagen.

– Telefonen er et stressmoment for mange, sier elevrådsleder Aleksander Abelsen.

– De blir stresset av å måtte være oppdatert på sosiale medier hele tiden og av å være tilgjengelige hele tiden. Vi er veldig fornøyde med forbudet. Det er blitt mer snakking i kantinen nå, og det er vi glade for.